Контакты:
Телефон: +380 (44) 581-15-51
E-mail: office@gramatskiy.com
Skype: GramatskiyLawFirm
Адрес:
Украина, 01001, г. Киев,
ул. Михайловская, 16
этажи 2-4
UKR RUS ENG
АФ "Грамацкий и Партнёры"
Контакты:
Телефон: +380 (44) 581-15-51
E-mail: office@gramatskiy.com
Skype: GramatskiyLawFirm
Адрес:
Украина, 01001, г. Киев,
ул. Михайловская, 16
этажи 2-4

Публикации

Аналитика. Статьи. Комментарии.

МОВА ПРАВОСУДДЯ. Український юрист, 18.01.2017

Опубликовано 18.01.2017 Андрей Трембич

1. Якими принципами слід керуватись українським суддям при написанні судових документів (рішень, постанов, ухвал)?

Адресатами судової практики є не тільки професійне юридичне співтовариство, але й широкий загал. Тож, головна вимога до правосуддя і судових постанов – ясність і доступність (в найширшому сенсі). Текст судового рішення – це дискурсний континуум аргументативного типу, специфіку якого визначає звернення до джерельної бази у процесі обґрунтування, наявність юридичної сили, евіденційність, інтертекстуальність, високий ступінь інституційності, ритуальності, структурованості.

Рішення суду має чітко демонструвати юридичне судження: встановлені судом фактичні засновки, виведення норми права, правовий висновок, що ґрунтується на застосуванні норми до встановлених фактичних обставин. Мотивувальна частина повинна чітко й послідовно пояснювати, чому: а) суд сприйняв одні факти і відхилив інші (диктум, чи фактологічна основа висловлювання); б) суд застосував одну норму і не застосував іншу; в) суд визнав певні аргументи та доводи сторін і залишив без уваги інші (модус як спосіб «прив’язки» об’єктивного змісту до ситуації), – а головне, в сукупності названих елементів, – яка синтаксична структура і логічна ієрархія проміжних умовиводів суду, зроблених з окремих питань, і як з них випливає остаточна резолюція суду, тобто якою є дистрибуція аргументативних фреймів і загалом – аргументативна стратегія суду.

Українська судова практика більшою своєю частиною не виконує зазначених вище мовних функцій. Лінгвістично рішення вищих судів відірвані від мовленнєвої соціальної практики. Можна навести багато аргументів, але головний з них – прагматичний. Ось ці всі заголовки у діловій пресі: «ВСУ узаконив шахрайські схеми на первинному ринку житла», «ВСУ дозволив не повертати кредити» – це, звичайно, непорозуміння, але велика частини провини за них лежить на самому Суді, який викладає свої думки таким чином і в такій формі, що часто навіть фахівцям залишається незрозумілим, ані хто винен, ані що робити.

 

2. Чи має місце оригінальність, креативність при написанні судових рішень? Якщо так, то як не «перегнути палицю»?

Правосуддя є результатом, сумою всієї цивілізації країни і виховання народу. Справжнє правосуддя властиве лише вищому типу людини, тобто істоти, здатної, відвернувшись від власних пристрастей, майстерним словом вершити справедливість.

Стилістика та грамотність переважного масиву нашої судової практики гнітюча, але чи до оригінальності взагалі українському правосуддю зараз? Усі зусилля кинуті (часто безуспішно) на підвищення рівня формальної законності рішень, – на шкоду не те, що естетичним вишукуванням, а навіть банальній обґрунтованості. Коли ми пройдемо базовий рівень – навчимося застосовувати суперечливе та заплутане законодавство – ось тоді (маючи забагато вільного часу, та й то не факт) займемося обґрунтованістю (посиленням мотивувальної частини), а зрештою вже, в останню чергу – оригінальністю.

Коли правосуддя багато – це те саме, коли правосуддя немає (із законами така ж біда). Український суддя, підписуючи в день із 30 рішень, не тільки не здатен давати належного обґрунтування, часто мотивувальна частина редукована до письмового повторення законоподібних процесуальних формул, в яких суд «повно, всебічно, об’єктивно» збирає папери під уже прийняте «законне та обґрунтоване рішення», без зайвих пояснень ходу своїх думок. Тут не до креативу. Копіпаст – наш головний юридичний жанр на всіх рівнях. Тому що чим більше суддя вказує підстав прийнятого ним рішення, тим більше він дає вищим інстанціям приводів і зачіпок це рішення скасувати. У наших реаліях що сіріше, бідніше, простіше, ординарніше судове рішення, то воно надійніше. Деколи пояснення прийнятого судом рішення зводиться до фрази «суд критично поставився до доводів касатора». Це той випадок, коли форма починає визначати зміст: процитуй кілька непов’язаних норм – і переходь до резолютивної частини; не розтікайся мислію по древу та не пиши зайвого; будь-який умовивід складніший за найпростіший силогізм – пропускай; узагалі, уникай оціночних і логічних суджень у тексті: неможливо спростувати те, чого немає.

Відбувається негативний природний відбір, погана монета завжди тіснить якісну. Для того, аби щось змінилося, творчий імпульс повинен піти згори; питання про належне обґрунтування постане тоді, коли позбавлені його рішення будуть скасовуватися просто за фактом відсутності такого. А як почнуть писати хоч щось – з’явиться (вимушено) й оригінальність.

 

3. Які рішення повинен продукувати новий Верховний Суд: як за старої школи — Верховного Суду України; за зразком американської школи; за зразком європейської школи (ЄСПЛ, Європейського суду справедливості)?

У прецедентній системі величезну роль має текстове відокремлення ratio decidendi, тому англійські й американські суди ретельно структурують мотивувальну частину своїх рішень. На мій погляд, хай не за формою, але за духом структурно-логічний підхід у побудові судового рішення варто сприйняти і вітчизняному правосуддю. Послідовність викладу мотивувальної частини може бути різною (індуктивною, дедуктивною, хронологічною, за аналогією, від противного), але починатися мотивувальна частина рішення має завжди з переліку обставин, що належать да предмету доказування у справі, поділу їх на ті, щодо яких сторони дійшли згоди, і ті, з яких у сторін виникли розбіжності. Зазвичай суди просто нехтують цим самим етапом судового дослідження як банальним і самим собою зрозумілим – і з цього починаються всі помилки судового дискурсу: економія часу та тексту приховує все правове судження як таке; незрозуміло, з чого суд виходив, куди йшов і як прийшов туди, де опинився.

Суддя не може зобов’язати сторони чітко аргументувати свою позицію щодо кожного питання предмета доказування, але він може стимулювати судовий спір у цьому напрямку, в самій ухвалі про відкриття провадження (і за необхідністю в подальших процесуальних актах) пропонуючи сторонам надати свої міркування та докази з істотних для розгляду справи питань. Це не порушить, а тільки зміцнить змагальність і диспозитивність процесу. На жаль, в українській судово-правової культурі суддями прийнято хибно розуміти цю саму змагальність – і самоусуватися від активного ведення спору. Як наслідок, і результат такого процесуального стилю (рішення суду) часто виявляється сухим, формальним і неживим.

Європейський суд з прав людини неспроста відособлює розділи свого рішення: «Основні факти» та «Питання права». Судове рішення буде повним лише тоді, коли воно містить виклад фактичної і правової позиції кожної із сторін, їх ставлення до кожного питання, що входить до предмету доказування у справі, суть заперечень проти доводів опонента, міркування суду щодо кожного з названих питань з проміжними висновками за ними, виділення і відокремлене опрацювання вузлових правових питань, що виникли у справі, побудова логічної моделі (юридичної структури) доказування та обґрунтування на її основі результуючого умовиводу з головного питання справи. При цьому «Питання права» повинні мати внутрішню логічну структуру, послідовність, що дозволяє зосередитися на судженнях суду щодо кожного окремого юридичного питання, наприклад: «Щодо порушення п. 2.3. Договору», «Щодо дотримання іпотекодержателем процедури ст. 35 Закону «Про іпотеку»», «Щодо застосування ч. 2 ст. 625 ЦК» і т. д.

Що стосується мовної стилістики, то англо-американський судовий стиль не цілком підходить для української мовної традиції правозастосування й офіційно-ділової лінгвістичної норми. Англійське судове рішення може виглядати надто вільною, не позбавленою художніх достойностей розповіддю. Так, в одному рішенні ми можемо прочитати, що «старий Пітер Безвік був торговцем вугіллям. Усе, що в нього було, – це вантажівка, вимірювальні пристрої та ваги». Звучить як початок захопливої історії. У перекладі на українську судову мову це б звучало так: «ОСОБА_3 (уродженець міста Лондон, раніше не судимий, місце проживання не встановлено, тимчасово не працює), перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, розуміючи протиправний характер своїх дій та усвідомлюючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою одержання неправомірної вигоди...». Канцелярські штампи та друкарські кліше, що стали категоріями судової думки, відображають техніку інквізиційного по суті та паперового за формою провадження. З іншого боку, європейські судді теж не пишуть художніх романів і поем, хоча стиль судових рішень у кожній країні відрізняється і має свої особливості. Видається, що структурно нам ближче континентальна судово-правова школа як така.

 

4. Які казуси стилістичного характеру зустрічались Вам у рішеннях Феміди по-українськи? І навпаки, чи є в українській судовій системі судді, рішення яких Ви б назвали зразковими? Наведіть найяскравіші приклади.

Вплив вищих судових інстанцій не обмежується формуванням обов’язкових правових позицій. Право є Слово, логос, текст. Тому судова правотворчість – це насамперед мовотворчість, словотворчість, творення особливої метамови. Суд завжди формує у країні домінуючу мовну офіційно-ділову норму, на яку орієнтуються всі інші правозастосовувачі й обивателі. Мова права – інструмент складніше скрипки. Принаймні, посередність на тому й іншому інструменті нестерпно ріже слух. І поточний стан українського судового тексту – відображення загального стану мовленнєвої практики у країні, як ми її чуємо по радіо і ТБ, читаємо у пресі, соцмережах, Інтернеті.

Слід визнати, що ми стартували з дуже низьких позицій, і це багато пояснює. Протягом століть українська не була мовою діловодства, і стало узвичаєним, що вона взагалі не пристосована для цієї функції. Це глибоко помилковий забобон, творчо спростовувати який кожного дня – завдання українських юристів. Очевидно, що українська офіційно-ділова юридична мова гостро потребує подальшого розвитку. І такий розвиток неможливий без інтелектуальних надзусиль.

Цікаві казуси трапляються у всіх судах, але найбільший стилістичний еклектизм притаманний рішенням місцевих судів загальної юрисдикції. Я бачив рішення районного суду, що були побудовані в форматі рішень ЄСПЛ; там навіть внутрішня нумерація була римськими цифрами, а багато понять у тексті дублювалися в дужках латиною (мабуть, щоб було зрозуміліше сторонам: як-ніяк це їх рідна мова). Інші рішення читаєш – і дивишся: почався якийсь реферат (особливо це стосується довільного цитування рішень Європейського суду, аж ніяк не пов’язаних зі справою, або застосування новомодних квазісудових доктрин). Також мені незрозуміло, навіщо, наприклад, у кожній ухвалі господарського суду на кілька сторінок повторюється весь процесуальний літопис у справі від створення світу і до цього дня (особливо яскраво це буває, коли справа про банкрутство розглядається кілька років).

У текстах судових актів допускаються численні стилістичні помилки, пов’язані з неправильним вживанням слів, словосполучень і речень, з порушенням правил порядку слів і побудови фраз. Рясніють лексико-стилістичні помилки (неправильне слововживання, лексична недостатність, лексична надмірність і т. д.), синтаксико-стилістичні помилки (порушення порядку слів у реченні, інверсія, нанизування відмінків, громіздкі звороти і т. д.) і логіко-стилістичні помилки (тавтологія, невиправдані повтори тощо). Коли вищі суди пишуть «згідно до», «згідно статті» або «відповідно з», то що можна вимагати від районного суду?

Викликає подив повсюдний штамп «фінансово-господарські взаємовідносини» (креатив ДФС, реципійований судами), «виключення» замість «винятку», змішування прикметників «громадський, громадянський, цивільний», «діючий» і «чинний» (оце все «діюче законодавство»), зловживання «правовим полем» (де це неоране поле знаходиться?), ужиття в якості загального слова «наступне» замість «таке» (наступною може бути лише зупинка або ж рік). На рахунок гроші «перераховуються», хоча повинні «переказуватися» (гроші можуть перераховуватися, але у сенсі: перелічити суму), в узагальненнях судової практики пишуть: «зустрічаються помилки…» (помилки можуть тільки «траплятися», зустрічаються люди), інформація чомусь «розповсюджується» (а не «поширюється»; «розповсюджуватися» можуть лише речі), щось кудись «відноситься» (напевно вітром), хоча має «належати» до чогось, участь класично «приймається», а не «береться», нерідко можна зустріти: «даний договір» (Богом даний чи як?) – замість «цей договір» тощо…

Часто також помилково пишуть «відмінити» замість «скасувати», «зумовлювати» замість «обумовлювати», «завідуючий», «виконуючий обов’язки» – замість відповідно: «завідувач», «виконувач»; це стосується і всіх зросійщених дієприслівникових форм на кшталт «бажаючий», «учиняємий»). Дістали загального (й невиправданого) визнання русизми-монстри «вищевикладене», «вищезазначене», «вищевказане» (в українській мові взагалі немає таких слів; є: «викладене вище»), так само рішення «виноситься по справі» (правильно: «приймається у справі»), кажуть «по всім питанням» (замість «з усіх питань»), «допомога по безробіттю» (вірно: «з безробіття»), «вирішальний голос» («ухвальний»), «самовільне» («самочинне») тощо.

Усі ці та інші штампи табунами кочують з одного рішення до іншого, стаючи поступово судовими неологізмами, узвичаєною нормою збіднілої мови, освячуючись і легітимуючись на вищому рівні судової правотворчості. Здавалося б, усе це банальна фразеологія, що не має відношення до суті правосуддя. Але подібно до того, як повага до Слова починається із самоповаги, так і верховенство права як режим об’єктивної правової дисципліни починається з дисципліни інтелектуальної, внутрішньої. Сказано було: «Як парость виноградної лози, плекайте мову. Пильно й ненастанно політь бур’ян. Чистіша від сльози вона хай буде…». Оце плекання мови (юридичної, судової) є виявом поваги до права, яка і є сенсом правосуддя.

Назад

^