Контакти:
Телефон: +380 (44) 581-15-51
E-mail: office@gramatskiy.com
Skype: GramatskiyLawFirm
Адреса:
Україна, 01001, Київ,
вул. Михайлівська, 16,
2-4 поверхи
UKR RUS ENG
АФ "Грамацький і Партнери"
Контакти:
Телефон: +380 (44) 581-15-51
E-mail: office@gramatskiy.com
Skype: GramatskiyLawFirm
Адреса:
Україна, 01001, Київ,
вул. Михайлівська, 16,
2-4 поверхи

Публікації

Аналітика. Статті. Коментарі.

Законопроектом 6383, прийнятим за основу, запропонували впровадити технології будівельного інформаційного моделювання на всіх етапах життєвого циклу об'єктів та науково-технічного супроводу об'єктів. ?Чи важливо це для будівельної галузі і чим саме?

Опубліковано 21.07.2022 Олександр Коваль

Законопроектом 6383, прийнятим за основу, запропонували впровадити технології будівельного інформаційного моделювання на всіх етапах життєвого циклу об'єктів та науково-технічного супроводу об'єктів. ?Чи важливо це для будівельної галузі і чим саме?

 

Досвід застосування економічно розвиненими країни технологій інформаційного моделювання будівель (BIM-технологій) переконливо свідчить про успішну оптимізацію процесів як проєктування, так і будівництва. А з допомогою програмних продуктів (BIMх, ArchiCAD) можна візуалізувати в цифровому вигляді тривимірні моделі будівель, які використовувати не лише в маркетингових цілях. Законопроєкт № 6383 є необхідним кроком у запровадженні системних змін, діджиталізації будівельних процесів й самої галузі відповідно до Концепції впровадження ВІМ-технологій в Україні, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2021 р. № 152-р.
Законопроєкт № 6383, якщо стане законом, то створить правові умови для спільного використання в Україні BIM-технологій усіма суб’єктами, залученими в процес проєктування, зведення, введення в експлуатацію, подальшого використання об’єктів будівництва з можливістю їх науково-технічного супроводу на всіх етапах життєвого циклу цих об’єктів. Процес створення та обміну цифровою інформацією стане системним. 
Законопроєкт № 6383 доповнює Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» визначеннями нових понять: «будівельне інформаційне моделювання», «виконавча документація», «життєвий цикл об’єкта», «інформаційна модель об’єкта», «науково-технічний супровід». Так, інформаційною моделлю об’єкта є сукупність інформаційних наборів даних, які містять у прив’язці до геоінформаційної системи тривимірну модель об’єкта з багаторівневою деталізацією конструктивних і просторових елементів та цифрову інформацію про їхні фізичні, технічні, технологічні, часові, екологічні та вартісні характеристики. За задумом розробників законопроєкту інформаційна модель визнаватиметься об’єктом авторського права в галузі архітектури, стане складовою проєктної документації з доступом в режимі обмеженого огляду.
Передбачається, що Мінрегіон затверджуватиме: 
–    порядок розроблення проєктної документації з використанням BIM-технологій;
–    методику визначення та оцінювання вартості життєвого циклу об’єкта (таке оцінювання може здійснюватися на вимогу замовника проєктувальником при розробленні проєктної документації);
–    порядок виконання науково-технічного супроводу, а також порядок визначення вартості його виконання;
–    методику проведення обстеження об’єкта будівництва та оформлення його результатів, а також методику визначення вартості проведення обстеження (під час проведення обстеження за рішенням власника або управителя може проводитись сертифікація енергетичної ефективності об’єкта);
–    склад, зміст та порядок оформлення виконавчої документації, а також методику визначення вартості робіт з нормування у будівництві.
На думку очільника Мінрегіону спільне використання BIM-технологій у запропонованому в законопроєкті № 6383 порядку дозволить:
–    скоротити терміни розроблення проектної документації;
–    зменшити ймовірності помилок при проектуванні;
–    пришвидшити надання інформації щодо результатів досліджень і випробувань, проектної документації та звітів в електронному вигляді зацікавленим сторонам;
–    підвищити ефективність використання ресурсів;
–    оперативно коригувати вартісні показники будівництва;
–    забезпечити ефективну інтеграцію з геоінформаційними системами.
Ідея системної комплексної реформи будівельної галузі, в тому числі через її цифрову трансформацію, є довгоочікуваною та має ледве не загальну підтримку учасників ринку. Адже те саме, що й Мінрегіон, очікують усі суб’єкти будівельної галузі. Проте, успішність переходу від традиційного проєктування та будівництва до розрахунку вартості всього життєвого циклу об’єктів будівництва, удосконалення процедури обстеження об’єктів напряму залежатимуть від змісту затверджуваних Мінрегіоном нормативно-правових актів, а точніше – чи вдасться Мінрегіону при розробці зазначених вище порядків та методик враховувати як успішний іноземний досвід використання BIM-технологій, так і побажання учасників вітчизняного ринку. Як завжди, неухильне дотримання запроваджених процедур усіма, від кого це вимагається, – вкрай важлива складова процесу успішного реформування.

Олександр Коваль 
Адвокат, керівник департаменту GRAMATSKIY & PARTNERS

https://pravo.ua/vprovadzhennia-bim-tekhnolohii-v-ukraini-analiz-zakonoproiektu/ 

Назад

^