Контакти:
Телефон: +380 (44) 581-15-51
E-mail: office@gramatskiy.com
Skype: GramatskiyLawFirm
Адреса:
Україна, 01001, Київ,
вул. Михайлівська, 16,
2-4 поверхи
UKR RUS ENG
АФ "Грамацький і Партнери"
Контакти:
Телефон: +380 (44) 581-15-51
E-mail: office@gramatskiy.com
Skype: GramatskiyLawFirm
Адреса:
Україна, 01001, Київ,
вул. Михайлівська, 16,
2-4 поверхи
Головна  Стипендиальный конкурс

Стипендіальний конкурс 2021/2022

Стипендіальний конкурс 2020/2021

Стипендіальний конкурс 2019/2020

Стипендіальний конкурс 2018/2019

Стипендіальний конкурс 2017/2018

Результати I туру Стипендіального конкурсу Адвокатської фірми «Грамацький і Партнери» для юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів

Нагадаємо, що Адвокатська фірма «Грамацький і Партнери» проводить Стипендіальний конкурс серед студентів старших курсів, що навчаються на юридичних спеціальностях («правознавство», «міжнародне право»). Конкурс проходить у два етапи і полягає у вирішенні практичних завдань (юридичних кейсів).

Перший етап тривав два місяці: з 30 жовтня по 30 грудня 2017 року, і ми дуже раді кількістю та якістю отриманих у ході цього етапу заявок. Відбір фіналістів виявився непростим завданням.

Отже, за результатами оцінки отриманих заявок від учасників першого етапу Стипендіального конкурсу до другого туру Журі відібрало п'ять фіналістів:

ІМ’Я УНІВЕРСИТЕТ
1 Алілуйко Наталія Олександрівна Національний університет «Одеська юридична академія»
2 Касьянов Ігор Олександрович Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
3 Олексюк Аліна Олександрівна Київський національний університет імені Тараса Шевченка
4 Хоменко Володимир Валентинович Національний університет «Києво-Могилянська академія»
5 Штихно Володимир Олександрович Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

Очний тур Стипендіального конкурсу відбудеться 20 квітня 2018 року, о 11:00 в офісі Адвокатської фірми «Грамацький і Партнери» за адресою: м Київ, вул. Михайлівська, 16, оф. 7.

 

СТИПЕНДІАЛЬНИЙ КОНКУРС

Адвокатської фірми «Грамацький і Партнери»

для юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів

Адвокатська фірма «Грамацький і Партнери» оголошує про проведення стипендіального конкурсу серед студентів старших курсів, які навчаються на юридичних спеціальностях («правознавство», «міжнародне право») у ЗВО України всіх форм навчання.

Конкурс проходить в два тури і полягатиме у вирішенні практичних завдань (юридичних кейсів). Завдання Конкурсу спрямовані на виявлення казуального юридичного мислення учасників Конкурсу, їхніх практичних навичок розуміння і фахового аналізу запропонованих Комісією бізнес-ситуацій, кваліфікації правовідносин і застосування чинного законодавства, судової практики та юридичної доктрини до викладених в завданні обставин.

Академічна успішність, активістська і громадська діяльність, наявність публікацій, рекомендаційні листи - не впливатимуть на результати Конкурсу.

Учасники Конкурсу: студенти четвертого і більш старших курсів, які навчаються на юридичних спеціальностях («правознавство», «міжнародне право») у ЗВО України всіх форм навчання.

Перший етап триватиме: з 25 листопада 2019 року до 15 лютого 2020 року.

Як приєднатися до участі в Конкурсі: необхідно ознайомитися з Положенням про проведення Стипендіального конкурсу (кнопка в лівій частині сторінки), скачати анкету учасника та письмові завдання Першого туру (форми для завантаження у тому ж місці), заповнити анкету, письмово вирішити завдання - та відправити заповнену анкету з вирішеними завданнями до 15 лютого 2020 року на електронну адресу: scholarship@gramatskiy.com

Результати Першого туру будуть оголошені до 20 березня 2020 року.

10 фіналістів Першого туру будуть запрошені для участі у Другому турі Конкурсу, який проходитиме з 27 по 30 квітня 2020 року в офісі АФ «Грамацький і Партнери» у формі письмового вирішення нових практичних завдань та усного захисту запропонованих учасниками рішень.

Предмет Конкурсу: надання переможцям Конкурсу стипендій та можливості проходження стажування в Адвокатській фірмі «Грамацький і Партнери».

Фонд Конкурсу: три переможця Конкурсу отримають стипендії у таких розмірах:

 • I місце - 20 (двадцять) тисяч гривень;
 • II місце - 15 (п'ятнадцять) тисяч гривень;
 • III місце - 10 (десять) тисяч гривень.

Окрім стипендій, переможцям Конкурсу може бути запропонована можливість проходження стажування протягом трьох тижнів в Адвокатській фірмі «Грамацький і Партнери» у позанавчальний час.

Переможців визначає Конкурсна комісія, до якої входять провідні адвокати Адвокатської фірми «Грамацький і Партнери». За результатами стажування кращим студентам може бути запропоноване працевлаштування в Адвокатській фірмі «Грамацький і Партнери».

Актуальна інформація про хід Конкурсу та результати кожного туру публікуватиметься на цій сторінці, а також шляхом направлення індивідуальних електронних повідомлень учасникам Конкурсу. Уважно ознайомтеся з Положенням про проведення Стипендіального конкурсу, слідкуйте за оновленнями на сторінці - та нехай щастить!

Результати I туру Стипендіального конкурсу Адвокатської фірми «Грамацький і Партнери» для юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів

Адвокатська фірма «Грамацький і Партнери» рада повідомити, що за результатами оцінки отриманих заявок від учасників Першого етапу Стипендіального конкурсу для юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів до другого туру відібрано таких фіналістів:

№  ІМ’Я УНІВЕРСИТЕТ
1. Еклеме Аділ Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
2. Толмачов Артем Ігорович Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
3. Жовнерук Андрій Миколайович Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
4. Аралова Ольга Олегівна Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
5. Кобринський Тарас Васильович Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
6. Клименко Олександр Олександрович Київський національний університет імені Тараса Шевченко
7. Завгородня Тетяна Ігорівна Київський національний університет імені Тараса Шевченко
8. Кошель Руслана Павлівна Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
9. Ковалевич Ігор Ігорович Національний університет «Одеська юридична академія»
10. Мудрий Ярослав Віталійович Київський національний університет імені Тараса Шевченко

 

Очний тур Стипендіального конкурсу відбудеться 19 квітня 2019 року в офісі Адвокатської фірми «Грамацький і Партнери» за адресою м. Київ, вул. Михайлівська, 16, офіс 7.

 

СТИПЕНДИАЛЬНЫЙ КОНКУРС

Адвокатской фирмы «Грамацкий и Партнеры»
для юридических специальностей высших учебных заведений

Адвокатская фирма «Грамацкий и Партнеры» объявляет о проведении стипендиального конкурса среди студентов старших курсов, обучающихся юридическим специальностям («правоведение», «международное право») в вузах Украины всех форм обучения.

Конкурс проходит в два тура и будет состоять в решении практических задач (юридических кейсов). Задачи Конкурса направлены на выявление казуального юридического мышления участников Конкурса, их практических навыков понимания и профессионального анализа предложенных Комиссией бизнес-ситуаций, квалификации правоотношений и применения действующего законодательства, судебной практики и юридической доктрины к изложенным в задании обстоятельствам.

Академическая успеваемость, активистская и общественная деятельность, наличие публикаций, рекомендательные письма – не будут влиять на результаты Конкурса.

Участники Конкурса: студенты четвертого и более старших курсов, которые обучаются на юридических специальностях («правоведение», «международное право») в вузах Украины всех форм обучения.

Первый этап продлится: с 01 ноября 2021 года по 28 февраля 2022 года.

Как присоединиться к участию в Конкурсе: необходимо ознакомиться с Положением о проведении Стипендиального конкурса (кнопка в левой части страницы), скачать анкету участника и письменные задания Первого тура (формы для загрузки там же), заполнить анкету,  письменно решить задания – и отправить заполненную анкету с решенными заданиями до 28 февраля 2022 года на электронный адрес: scholarship@gramatskiy.com

Результаты Первого тура будут объявлены до 01 апреля 2022 года.

10 финалистов Первого тура будут приглашены для участия во Втором туре Конкурса, который будет проходить с 11 по 15 апреля 2022 года в офисе АФ «Грамацкий и Партнеры» в форме письменного решения новых практических задач и устной защиты предложенных участниками решений.

Предмет Конкурса: предоставление победителям Конкурса стипендий и возможности прохождения стажировки в Адвокатской фирме «Грамацкий и Партнеры».

Фонд Конкурса: три победителя Конкурса получат стипендии в следующих размерах:

 • I место – 20 (двадцать) тысяч гривен;
 • II место – 15 (пятнадцать) тысяч гривен;
 • III место – 10 (десять) тысяч гривен.

Помимо стипендий, финалистам Конкурса может быть предложено возможность прохождения стажировки в течение трех недель в Адвокатской фирме «Грамацкий и Партнеры» во внеурочное время.

Победителей определяет Конкурсная комиссия, в которую входят ведущие адвокаты Адвокатской фирмы «Грамацкий и Партнеры». По результатам стажировки лучшим студентам может быть предложено трудоустройство в Адвокатской фирме «Грамацкий и Партнеры».

Актуальная информация о ходе Конкурса и результаты каждого тура будут публиковаться на этой странице, а также посредством индивидуальных электронных сообщений участникам Конкурса. Внимательно ознакомьтесь с Положением о проведении Стипендиального конкурса, следите за обновлениями на странице – и удачи!

 

ПОЛОЖЕННЯ

«Про проведення Стипендіального конкурсу
Адвокатської фірми «Грамацький і партнери»
для правничих спеціальностей вищих навчальних закладів

 

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок організації та проведення Стипендіального конкурсу Адвокатської фірми «Грамацький і Партнери» для правничих спеціальностей вищих навчальних закладів України на отримання стипендій та права проходження стажування в Адвокатській фірмі «Грамацький і Партнери» (надалі – «Стипендіальний конкурс»).

1.2. Мета Стипендіального конкурсу – виявлення, підтримка і залучення до співпраці з Адвокатською фірмою «Грамацький і Партнери» найбільш талановитих та перспективних студентів вищих навчальних закладів в галузі правознавства.

1.3. Предмет Стипендіального конкурсу – надання стипендій та можливості проходження стажування переможцям Стипендіального конкурсу в Адвокатській фірмі «Грамацький і Партнери».

 

2. Основні поняття

2.1. У рамках цього Положення використовуються такі поняття:

Стипендія – грошові кошти, які надаються на безоплатній основі переможцям Стипендіального конкурсу, що визначаються представниками Адвокатської фірми «Грамацький і Партнери» на конкурентній основі.

Учасник Стипендіального конкурсу - заявник, який подав заявку на участь у Стипендіальному конкурсі та допущений до участі в Стипендіальному конкурсі відповідно до умов цього Положення.

Стипендіат - учасник, визнаний переможцем Стипендіального конкурсу.

Організатор Стипендіального конкурсу - Адвокатська фірма «Грамацький і Партнери».

 

3. Умови участі в Стипендіальному конкурсі

3.1. Учасниками Стипендіального конкурсу можуть бути студенти, які навчаються за правничими спеціальностями («правознавство», «міжнародне право») у вищих навчальних закладах України усіх форм навчання: денна (стаціонарна), вечірня, заочна (дистанційна), екстернат.

3.2. На момент відправки заявки на участь у Стипендіальному конкурсі студент повинен навчатися на 4-му або більш старшому курсі навчання.

3.3. Академічна успішність, наявність публікацій, рекомендаційні листи не впливають на оцінку робіт учасників Стипендіального конкурсу при подачі заявок останніми.

3.4. З метою уникнення конфлікту інтересів студенти, які є родичами будь-кого із працівників Адвокатської фірми «Грамацький і Партнери», а також студенти, які вже проходили стажування в Адвокатській фірмі «Грамацький і Партнери», не мають права приймати участь у Стипендіальному конкурсі.

 

4. Строки проведення, тури та етапи Стипендіального конкурсу

4.1. Стипендіальний конкурс складається з 2-ох турів, що включають 4-и етапи:

Перший тур полягає у дистанційному вирішенні учасниками Стипендіального конкурсу завдань, підготовлених Організатором Стипендіального конкурсу.

Другий тур є очним, який полягає у вирішенні фіналістами Стипендіального конкурсу завдань та їхнього усного захисту в офісі Адвокатської фірми «Грамацький і Партнери».

4.2. Етапи проведення Стипендіального конкурсу:

Етап 1. Подання заявок на участь в Стипендіальному конкурсі: з 25 листопада 2019 р. по 15 лютого 2020 р.

Етап 2. Оцінка надісланих робіт учасників та оголошення результатів про відбір 10-ти фіналістів, що змагатимуться у другому турі Стипендіального конкурсу: до 20 березня 2020 р.

Етап 3. Написання письмових робіт та проведення їхнього усного захисту 10-а фіналістами Стипендіального конкурсу в офісі Адвокатської фірми «Грамацький і Партнери»: в період з 27 по 30 квітня 2020 р.

Етап 4. Оголошення результатів Стипендіального конкурсу: до 30 квітня 2020 р.

 

5. Порядок подачі заявок для участі в Стипендіальному конкурсі

5.1. Для участі в Стипендіальному конкурсі необхідно подати заявку шляхом відправлення email повідомлення на електронну адресу: scholarship@gramatskiy.com

Заявник одночасно повинен надіслати наступні файли:

1. Заповнену Анкету у форматі Word, бланк якої розміщений на веб-сайті Адвокатської фірми «Грамацький і Партнери» у розділі «Стипендіальний конкурс». Назва файлу повинна містити прізвище, ім'я заявника та слово «анкета», наприклад «Іванов_Іван_анкета».

2. Виконане завдання у форматі Word, фабула якого розміщена на веб-сайті Адвокатської фірми «Грамацький і Партнери» у розділі «Стипендіальний конкурс». Назва файлу повинна містити прізвище, ім'я заявника та слово «робота», наприклад «Іванов_Іван_робота».

5.2. Вирішення завдання повинно відповідати наступним технічним та змістовним вимогам:

5.2.1. Рекомендований шрифт Calibri розміром 11, міжрядковий інтервал 1.0.

5.2.2. Вирішене завдання повинно містити:

 • вичерпні відповіді на запитання, бути логічним, структурованим;
 • посилання на конкретні норми права (посилання може бути здійснене або в тексті роботи, або шляхом позначення відповідних зносок);
 • за необхідності заявник може здійснювати посилання на релевантну правову доктрину;
 • короткий висновок до кожного завдання;
 • перелік використаних джерел.

5.2.3. Загальний обсяг вирішеного завдання (2 кейси) не повинен перевищувати 10-ти сторінок рекомендованого шрифту.

 

6. Порядок розгляду заявок на участь в Стипендіальному конкурсі

6.1. Стипендіальний конкурс буде вважатись таким, що відбувся, за умови, що кількість отриманих заявок на участь буде не менше ніж 15 (п'ятнадцять).

6.2. Для організаційного забезпечення на строк проведення Стипендіального конкурсу створюється Конкурсна комісія.

6.3. Конкурсна комісія складається із адвокатів Адвокатської фірми «Грамацький і Партнери».

6.4. Конкурсна комісія:

 • Готує графік, організовує та забезпечує проведення всіх етапів Стипендіального конкурсу;
 • Готує матеріали для висвітлення організації та проведення Стипендіального конкурсу в ЗМІ;
 • Визначає критерії відбору поданих заявок;
 • Визначає список 10-ти фіналістів Стипендіального конкурсу за результатами прийому заявок;
 • Визначає список переможців за результатами письмових робіт та їхнього усного захисту фіналістами Стипендіального конкурсу.

6.5. Конкурсна комісія при відборі учасників Стипендіального конкурсу не зобов'язана надавати заявнику експертну оцінку роботи, якщо такий заявник відмовився від участі в Стипендіальному конкурсі.

 

7. Порядок визначення стипендіатів

7.1. Надіслані заявниками конкурсні роботи оцінюються Конкурсною комісією за такими критеріями:

 • Аргументованість та підтвердження викладеної позиції відповідними посиланнями на нормативно-правові акти;
 • Аргументованість та підтвердження викладеної позиції відповідними посиланнями на міжнародну та національну судову практику;
 • Аргументованість та підтвердження викладеної позиції відповідними посиланнями на правову доктрину;
 • Наявність логіко-структурних взаємозв'язків між застосуванням нормативно-правових актів, судової практики, правої доктрини та умовиводів, що зробив заявник.

7.2. Фактори, що впливають на зняття балів при оцінці конкурсних робіт:

 • Нерелевантне посилання на нормативно-правові акти (в тому числі, які втратили чинність);
 • Посилання на нерелевантну міжнародну чи національну судову практику;
 • Посилання на нерелевантну правову доктрину;
 • Відсутність посилань на важливі нормативно-правові положення та судову практику;
 • Відсутність логічних умовиводів між посиланнями та нормативно-правовими актами, судовою практикою, правовою доктриною та умовиводами, зроблених заявником.

7.3. Порядок проведення першого туру Стипендіального конкурсу:

7.3.1. За результатами розгляду усіх заявок, що надійдуть в електронному вигляді, Конкурсна комісія відбирає 10 фіналістів, роботи яких набрали найбільшу кількість балів.

7.3.2. Конкурсна комісія зобов'язується розмістити імена 10-ти фіналістів Стипендіального конкурсу на веб-сайті Адвокатської фірми «Грамацький і Партнери» в строки, що визначені розділом 4 цього Положення.

7.3.3. Точна дата та час проведення другого туру Стипендіального конкурсу будуть повідомлені фіналістам Конкурсною комісією індивідуально шляхом направлення електронного листа.

7.4. Порядок проведення другого туру Стипендіального конкурсу:

7.4.1. Другий тур Стипендіального конкурсу є комплексним та полягає у вирішенні практичних, теоретичних завдань фіналістами в офісі Адвокатської фірми «Грамацький і Партнери» та усного захисту такого вирішення перед Конкурсною комісією.

7.4.2. Інформацію про перелік рекомендованих нормативно-правових актів, з якими варто ознайомитись перед другим туром Стипендіального конкурсу, фіналісти отримають індивідуально.

7.4.3. Під час вирішення завдань другого туру фіналістам дозволяється використовувати власні  персоналі комп'ютери та будь-які інші пристрої, що мають доступ до мережі Інтернет.

7.4.4. Час, що буде відводитись для виконання фіналістами завдань другого туру Стипендіального конкурсу, буде повідомлений Конкурсною комісією безпосередньо перед початком другого туру.

7.4.5. За результатами другого туру Стипендіального конкурсу визначаються три переможці.

7.4.6. Рішення Конкурсної комісії про результати Стипендіального конкурсу оголошується не пізніше десяти робочих днів з моменту проведення другого туру та публікується на веб сторінці Адвокатської фірми «Грамацький і Партнери». Ця інформація також може бути розміщена в ЗМІ.

7.4.7. На святкове оголошення рішення Конкурсної комісії про результати Стипендіального конкурсу запрошуються усі фіналісти до офісу Адвокатської фірми «Грамацький і Партнери».

 

8. Фонд Стипендіального конкурсу

8.1. Фонд Стипендіального конкурсу сформований за рахунок коштів Адвокатської фірми «Грамацький і Партнери» і включає в себе грошові винагороди для 3-х переможців Стипендіального конкурсу в наступних розмірах:

І місце – 20 (двадцять) тисяч гривень;

ІІ місце – 15 (п'ятнадцять) тисяч гривень;

ІІІ місце – 10 (десять) тисяч гривен.

8.2. Окрім отримання стипендій, переможцям Стипендіального конкурсу може бути надано можливість проходження стажування протягом 3-х тижнів в Адвокатській фірмі «Грамацький і Партнери» у позаурочний час. За результатами стажування кращим студентам може бути запропоновано працевлаштування в Адвокатській фірмі «Грамацький і Партнери». Порядок та час проходження стажування буде визначатись з кожним переможцем Стипендіального конкурсу окремо.

 

9. Порядок надання стипендій переможцям Стипендіального конкурсу

9.1. Стипендія надається переможцям Стипендіального конкурсу протягом 15 (п'ятнадцяти) календарних днів з моменту оголошення результату Стипендіального конкурсу Конкурсною комісією.

9.2. Організатор Стипендіального конкурсу має право відмовити переможцю Стипендіального конкурсу у наданні стипендії, якщо:

9.2.1. Учасник Стипендіального конкурсу надав недостовірні дані чи інформацію, або приховав дані, які могли вплинути на рішення Конкурсної комісії щодо прийняття заявки учасника на участь в Стипендіальному конкурсі чи рішення Конкурсної комісії щодо надання стипендії;

9.2.2. Учасник Стипендіального конкурсу неправомірно використав об'єкти інтелектуальної власності, права на які належать третім особам;

9.2.3. Учасник Стипендіального конкурсу здійснив вчинок, що протирічить моральним та етичним правилам поведінки.

9.3. У випадку, якщо переможець Стипендіального конкурсу відмовився від стипендії, або Організатор конкурсу відмовив йому у наданні стипендії з причин, що визначенні цим Положенням, Конкурсна комісія має право прийняти рішення про надання стипендії та права проходження стажування іншому учаснику Стипендіального конкурсу, що зайняв наступне місце по сумі балів у конкурсній таблиці.

9.4. Стипендія не може бути передана переможцем Стипендіального конкурсу іншій третій особі.

 

10. Права та обов'язки Учасників та Організатора Стипендіального конкурсу

10.1. Права та обов'язки Учасника Стипендіального конкурсу:

10.1.1. Учасник Стипендіального конкурсу має право отримувати від Організатора Стипендіального конкурсу інформацію про строки та правила проведення Стипендіального конкурсу.

10.1.2. Учасник Стипендіального конкурсу зобов'язаний виконувати всі вимоги, що пов'язані з участю у Стипендіальному конкурсі та отриманні стипендії, які визначенні цим Положенням.

10.1.3. Прийнявши участь в Стипендіальному конкурсі, Учасник підтверджує свою згоду з умовами цього Положення.

10.1.4. Учасник Стипендіального конкурсу зобов'язаний вказувати і надавати достовірну інформацію, що необхідна при оформленні заявки на участь в Стипендіальному конкурсі.

10.1.5. Учасник Стипендіального конкурсу надає свою згоду на використання його персональних даних в цілях участі в Стипендіальному конкурсі, в тому числі: дані про прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону та електронну пошти тощо. Учасник Стипендіального конкурсу підтверджує свою згоду на збір, зберігання, використання, обробку та поширення персональних даних в цілях проведення Стипендіального конкурсу Організатором, який гарантує, що буде вживати необхідні міри захисту від несанкціонованого оголошення такої інформації.

10.2. Права та обов'язки Організатора Стипендіального конкурсу:

10.2.1. Організатор Стипендіального конкурсу зобов'язаний дотримуватися умов та порядку проведення Стипендіального конкурсу визначеного цим Положенням.

10.2.2. Конкурсна комісія може за власною ініціативою відмовити Учаснику в прийнятті заявки на участь в Стипендіальному конкурсі у разі неетичної поведінки останнім.

 

11. Авторські права

11.1. Кожен учасник гарантує, що є автором наданих до розгляду в Стипендіальному конкурсі заявок та не порушує авторських прав третіх осіб.

 

12. Застереження щодо конфіденційності

12.1. Організатор Стипендіального конкурсу та Учасники Стипендіального конкурсу взнають та зобов'язуються зберігати конфіденційних характер отриманої ними в ході участі в Стипендіальному конкурсі конфіденційної інформації, в тому числі, тієї, що міститься в конкурсних заявках.

12.2. Організатор Стипендіального конкурсу зобов'язується:

12.2.1. Не використовувати отриману конфіденційну інформацію у будь-який інший  спосіб, окрім цілей проведення Стипендіального конкурсу;

12.2.2. Вживати заходів щодо охорони отриманої конфіденційної інформації;

12.2.3. Не розкривати отриману конфіденційну інформацію третім особам без попередньої письмової згоди учасника Стипендіального конкурсу на таке розкриття.

ФІНАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стипендіального конкурсу Адвокатської фірми «Грамацький і Партнери» для юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів

Адвокатська фірма «Грамацький і Партнери» рада повідомити, завершальний етап Стипендіального конкурсу для юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів став непростим, але захоплюючим інтелектуальним змаганням найяскравіших і гідних фіналістів. Всі учасники продемонстрували креативність і високі професійні навички, і вибір Журі був непростим. За результатами оцінки фіналістів переможцями Стипендіального конкурсу були визнані такі студенти:

ПІП УНІВЕРСИТЕТ
1 Касьянов Ігор Олександрович Національний юридичний університет
імені Ярослава Мудрого
2 Штихно Володимир Олександрович Київський національний університет
імені Тараса Шевченка
3 Хоменко Володимир Валентинович Національний університет
«Києво-Могилянська академія»

 

Всі призери отримали грошові винагороди та можливість проходження стажування з опцією подальшого працевлаштування на Фірмі.

Адвокатська фірма «Грамацький і Партнери» вітає переможців зі значними досягненнями, бажає всім учасникам майбутніх успіхів, перемог і кар'єрних звершень.

ФІНАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стипендіального конкурсу Адвокатської фірми «Грамацький і Партнери» для юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів 2018-1019

Адвокатська фірма «Грамацький і Партнери» рада повідомити, що завершальний етап Стипендіального конкурсу для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів 2018-2019 став нелегким, але захоплюючим інтелектуальним змаганням найяскравіших та найрозумніших учасників. Усі фіналісти продемонстрували креативність та високі професійні навички, а тому для Журі було досить важко зробити остаточний вибір. За результатами оцінки фіналістів переможцями Стипендіального конкурсу було визнано таких студентів:

ПІП УНІВЕРСИТЕТ
1-ше місце Аралова Ольга Олегівна Національний юридичний університет
імені Ярослава Мудрого
2-ге місце Кобринський Тарас Васильович Національний юридичний університет
імені Ярослава Мудрого
3-тє місце Толмачов Артем Ігорович Національний юридичний університет
імені Ярослава Мудрого

 

Усі призери отримали грошові винагороди та можливість проходження стажування із перспективою подальшого працевлаштування у Фірмі.

Адвокатська фірма «Грамацький і Партнери» вітає переможців з видатними досягненнями, бажає усім учасникам майбутніх успіхів, перемог та кар’єрних звершень.

ПОЛОЖЕННЯ

«Про проведення Стипендіального конкурсу
Адвокатської фірми «Грамацький і партнери»
для правничих спеціальностей вищих навчальних закладів

 

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок організації та проведення Стипендіального конкурсу Адвокатської фірми «Грамацький і Партнери» для правничих спеціальностей вищих навчальних закладів України на отримання стипендій та права проходження стажування в Адвокатській фірмі «Грамацький і Партнери» (надалі – «Стипендіальний конкурс»).

1.2. Мета Стипендіального конкурсу – виявлення, підтримка і залучення до співпраці з Адвокатською фірмою «Грамацький і Партнери» найбільш талановитих та перспективних студентів вищих навчальних закладів в галузі правознавства.

1.3. Предмет Стипендіального конкурсу – надання стипендій та можливості проходження стажування переможцям Стипендіального конкурсу в Адвокатській фірмі «Грамацький і Партнери».

2. Основні поняття

2.1. У рамках цього Положення використовуються такі поняття:

Стипендія – грошові кошти, які надаються на безоплатній основі переможцям Стипендіального конкурсу, що визначаються представниками Адвокатської фірми «Грамацький і Партнери» на конкурентній основі.

Учасник Стипендіального конкурсу - заявник, який подав заявку на участь у Стипендіальному конкурсі та допущений до участі в Стипендіальному конкурсі відповідно до умов цього Положення.

Стипендіат - учасник, визнаний переможцем Стипендіального конкурсу.

Організатор Стипендіального конкурсу - Адвокатська фірма «Грамацький і Партнери».

3. Умови участі в Стипендіальному конкурсі

3.1. Учасниками Стипендіального конкурсу можуть бути студенти, які навчаються за правничими спеціальностями («правознавство», «міжнародне право») у вищих навчальних закладах України усіх форм навчання: денна (стаціонарна), вечірня, заочна (дистанційна), екстернат.

3.2. На момент відправки заявки на участь у Стипендіальному конкурсі студент повинен навчатися на 4-му або більш старшому курсі навчання.

3.3. Академічна успішність, наявність публікацій, рекомендаційні листи не впливають на оцінку робіт учасників Стипендіального конкурсу при подачі заявок останніми.

3.4. З метою уникнення конфлікту інтересів студенти, які є родичами будь-кого із працівників Адвокатської фірми «Грамацький і Партнери», а також студенти, які вже проходили стажування в Адвокатській фірмі «Грамацький і Партнери», не мають права приймати участь у Стипендіальному конкурсі.

4. Строки проведення, тури та етапи Стипендіального конкурсу

4.1. Стипендіальний конкурс складається з 2-ох турів, що включають 4-и етапи:

Перший тур полягає у дистанційному вирішенні учасниками Стипендіального конкурсу завдань, підготовлених Організатором Стипендіального конкурсу.

Другий тур є очним, який полягає у вирішенні фіналістами Стипендіального конкурсу завдань та їхнього усного захисту в офісі Адвокатської фірми «Грамацький і Партнери».

4.2. Етапи проведення Стипендіального конкурсу:

Етап 1. Подання заявок на участь в Стипендіальному конкурсі: з 23 листопада 2020 р. по 28 лютого 2021 р.

Етап 2. Оцінка надісланих робіт учасників та оголошення результатів про відбір 10-ти фіналістів, що змагатимуться у другому турі Стипендіального конкурсу: до 22 березня 2021 р.

Етап 3. Написання письмових робіт та проведення їхнього усного захисту 10-а фіналістами Стипендіального конкурсу в офісі Адвокатської фірми «Грамацький і Партнери»: в період з 26 по 30 квітня 2021 р.

Етап 4. Оголошення результатів Стипендіального конкурсу: до 30 квітня 2021 р.

5. Порядок подачі заявок для участі в Стипендіальному конкурсі

5.1. Для участі в Стипендіальному конкурсі необхідно подати заявку шляхом відправлення email повідомлення на електронну адресу: scholarship@gramatskiy.com

Заявник одночасно повинен надіслати наступні файли:

1. Заповнену Анкету у форматі Word, бланк якої розміщений на веб-сайті Адвокатської фірми «Грамацький і Партнери» у розділі «Стипендіальний конкурс». Назва файлу повинна містити прізвище, ім'я заявника та слово «анкета», наприклад «Іванов_Іван_анкета».

2. Виконане завдання у форматі Word, фабула якого розміщена на веб-сайті Адвокатської фірми «Грамацький і Партнери» у розділі «Стипендіальний конкурс». Назва файлу повинна містити прізвище, ім'я заявника та слово «робота», наприклад «Іванов_Іван_робота».

5.2. Вирішення завдання повинно відповідати наступним технічним та змістовним вимогам:

5.2.1. Рекомендований шрифт Calibri розміром 11, міжрядковий інтервал 1.0.

5.2.2. Вирішене завдання повинно містити:

 • вичерпні відповіді на запитання, бути логічним, структурованим;
 • посилання на конкретні норми права (посилання може бути здійснене або в тексті роботи, або шляхом позначення відповідних зносок);
 • за необхідності заявник може здійснювати посилання на релевантну правову доктрину;
 • короткий висновок до кожного завдання;
 • перелік використаних джерел.

5.2.3. Загальний обсяг вирішеного завдання (2 кейси) не повинен перевищувати 10-ти сторінок рекомендованого шрифту.

6. Порядок розгляду заявок на участь в Стипендіальному конкурсі

6.1. Стипендіальний конкурс буде вважатись таким, що відбувся, за умови, що кількість отриманих заявок на участь буде не менше ніж 15 (п'ятнадцять).

6.2. Для організаційного забезпечення на строк проведення Стипендіального конкурсу створюється Конкурсна комісія.

6.3. Конкурсна комісія складається із адвокатів Адвокатської фірми «Грамацький і Партнери».

6.4. Конкурсна комісія:

 • Готує графік, організовує та забезпечує проведення всіх етапів Стипендіального конкурсу;
 • Готує матеріали для висвітлення організації та проведення Стипендіального конкурсу в ЗМІ;
 • Визначає критерії відбору поданих заявок;
 • Визначає список 10-ти фіналістів Стипендіального конкурсу за результатами прийому заявок;
 • Визначає список переможців за результатами письмових робіт та їхнього усного захисту фіналістами Стипендіального конкурсу.

6.5. Конкурсна комісія при відборі учасників Стипендіального конкурсу не зобов'язана надавати заявнику експертну оцінку роботи, якщо такий заявник відмовився від участі в Стипендіальному конкурсі.

7. Порядок визначення стипендіатів

7.1. Надіслані заявниками конкурсні роботи оцінюються Конкурсною комісією за такими критеріями:

 • Аргументованість та підтвердження викладеної позиції відповідними посиланнями на нормативно-правові акти;
 • Аргументованість та підтвердження викладеної позиції відповідними посиланнями на міжнародну та національну судову практику;
 • Аргументованість та підтвердження викладеної позиції відповідними посиланнями на правову доктрину;
 • Наявність логіко-структурних взаємозв'язків між застосуванням нормативно-правових актів, судової практики, правої доктрини та умовиводів, що зробив заявник.

7.2. Фактори, що впливають на зняття балів при оцінці конкурсних робіт:

 • Нерелевантне посилання на нормативно-правові акти (в тому числі, які втратили чинність);
 • Посилання на нерелевантну міжнародну чи національну судову практику;
 • Посилання на нерелевантну правову доктрину;
 • Відсутність посилань на важливі нормативно-правові положення та судову практику;
 • Відсутність логічних умовиводів між посиланнями та нормативно-правовими актами, судовою практикою, правовою доктриною та умовиводами, зроблених заявником.

7.3. Порядок проведення першого туру Стипендіального конкурсу:

7.3.1. За результатами розгляду усіх заявок, що надійдуть в електронному вигляді, Конкурсна комісія відбирає 10 фіналістів, роботи яких набрали найбільшу кількість балів.

7.3.2. Конкурсна комісія зобов'язується розмістити імена 10-ти фіналістів Стипендіального конкурсу на веб-сайті Адвокатської фірми «Грамацький і Партнери» в строки, що визначені розділом 4 цього Положення.

7.3.3. Точна дата та час проведення другого туру Стипендіального конкурсу будуть повідомлені фіналістам Конкурсною комісією індивідуально шляхом направлення електронного листа.

7.4. Порядок проведення другого туру Стипендіального конкурсу:

7.4.1. Другий тур Стипендіального конкурсу є комплексним та полягає у вирішенні практичних, теоретичних завдань фіналістами в офісі Адвокатської фірми «Грамацький і Партнери» та усного захисту такого вирішення перед Конкурсною комісією.

7.4.2. Інформацію про перелік рекомендованих нормативно-правових актів, з якими варто ознайомитись перед другим туром Стипендіального конкурсу, фіналісти отримають індивідуально.

7.4.3. Під час вирішення завдань другого туру фіналістам дозволяється використовувати власні  персоналі комп'ютери та будь-які інші пристрої, що мають доступ до мережі Інтернет.

7.4.4. Час, що буде відводитись для виконання фіналістами завдань другого туру Стипендіального конкурсу, буде повідомлений Конкурсною комісією безпосередньо перед початком другого туру.

7.4.5. За результатами другого туру Стипендіального конкурсу визначаються три переможці.

7.4.6. Рішення Конкурсної комісії про результати Стипендіального конкурсу оголошується не пізніше десяти робочих днів з моменту проведення другого туру та публікується на веб сторінці Адвокатської фірми «Грамацький і Партнери». Ця інформація також може бути розміщена в ЗМІ.

7.4.7. На святкове оголошення рішення Конкурсної комісії про результати Стипендіального конкурсу запрошуються усі фіналісти до офісу Адвокатської фірми «Грамацький і Партнери».

8. Фонд Стипендіального конкурсу

8.1. Фонд Стипендіального конкурсу сформований за рахунок коштів Адвокатської фірми «Грамацький і Партнери» і включає в себе грошові винагороди для 3-х переможців Стипендіального конкурсу в наступних розмірах:

І місце – 20 (двадцять) тисяч гривень;

ІІ місце – 15 (п'ятнадцять) тисяч гривень;

ІІІ місце – 10 (десять) тисяч гривен.

8.2. Окрім отримання стипендій, фіналістам Стипендіального конкурсу може бути надано можливість проходження стажування протягом 3-х тижнів в Адвокатській фірмі «Грамацький і Партнери» у позаурочний час. За результатами стажування кращим студентам може бути запропоновано працевлаштування в Адвокатській фірмі «Грамацький і Партнери». Порядок та час проходження стажування буде визначатись з кожним переможцем Стипендіального конкурсу окремо.

9. Порядок надання стипендій переможцям Стипендіального конкурсу

9.1. Стипендія надається переможцям Стипендіального конкурсу протягом 15 (п'ятнадцяти) календарних днів з моменту оголошення результату Стипендіального конкурсу Конкурсною комісією.

9.2. Організатор Стипендіального конкурсу має право відмовити переможцю Стипендіального конкурсу у наданні стипендії, якщо:

9.2.1. Учасник Стипендіального конкурсу надав недостовірні дані чи інформацію, або приховав дані, які могли вплинути на рішення Конкурсної комісії щодо прийняття заявки учасника на участь в Стипендіальному конкурсі чи рішення Конкурсної комісії щодо надання стипендії;

9.2.2. Учасник Стипендіального конкурсу неправомірно використав об'єкти інтелектуальної власності, права на які належать третім особам;

9.2.3. Учасник Стипендіального конкурсу здійснив вчинок, що протирічить моральним та етичним правилам поведінки.

9.3. У випадку, якщо переможець Стипендіального конкурсу відмовився від стипендії, або Організатор конкурсу відмовив йому у наданні стипендії з причин, що визначенні цим Положенням, Конкурсна комісія має право прийняти рішення про надання стипендії та права проходження стажування іншому учаснику Стипендіального конкурсу, що зайняв наступне місце по сумі балів у конкурсній таблиці.

9.4. Стипендія не може бути передана переможцем Стипендіального конкурсу іншій третій особі.

10. Права та обов'язки Учасників та Організатора Стипендіального конкурсу

10.1. Права та обов'язки Учасника Стипендіального конкурсу:

10.1.1. Учасник Стипендіального конкурсу має право отримувати від Організатора Стипендіального конкурсу інформацію про строки та правила проведення Стипендіального конкурсу.

10.1.2. Учасник Стипендіального конкурсу зобов'язаний виконувати всі вимоги, що пов'язані з участю у Стипендіальному конкурсі та отриманні стипендії, які визначенні цим Положенням.

10.1.3. Прийнявши участь в Стипендіальному конкурсі, Учасник підтверджує свою згоду з умовами цього Положення.

10.1.4. Учасник Стипендіального конкурсу зобов'язаний вказувати і надавати достовірну інформацію, що необхідна при оформленні заявки на участь в Стипендіальному конкурсі.

10.1.5. Учасник Стипендіального конкурсу надає свою згоду на використання його персональних даних в цілях участі в Стипендіальному конкурсі, в тому числі: дані про прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону та електронну пошти тощо. Учасник Стипендіального конкурсу підтверджує свою згоду на збір, зберігання, використання, обробку та поширення персональних даних в цілях проведення Стипендіального конкурсу Організатором, який гарантує, що буде вживати необхідні міри захисту від несанкціонованого оголошення такої інформації.

10.2. Права та обов'язки Організатора Стипендіального конкурсу:

10.2.1. Організатор Стипендіального конкурсу зобов'язаний дотримуватися умов та порядку проведення Стипендіального конкурсу визначеного цим Положенням.

10.2.2. Конкурсна комісія може за власною ініціативою відмовити Учаснику в прийнятті заявки на участь в Стипендіальному конкурсі у разі неетичної поведінки останнім.

11. Авторські права

11.1. Кожен учасник гарантує, що є автором наданих до розгляду в Стипендіальному конкурсі заявок та не порушує авторських прав третіх осіб.

12. Застереження щодо конфіденційності

12.1. Організатор Стипендіального конкурсу та Учасники Стипендіального конкурсу взнають та зобов'язуються зберігати конфіденційних характер отриманої ними в ході участі в Стипендіальному конкурсі конфіденційної інформації, в тому числі, тієї, що міститься в конкурсних заявках.

12.2. Організатор Стипендіального конкурсу зобов'язується:

12.2.1. Не використовувати отриману конфіденційну інформацію у будь-який інший  спосіб, окрім цілей проведення Стипендіального конкурсу;

12.2.2. Вживати заходів щодо охорони отриманої конфіденційної інформації;

12.2.3. Не розкривати отриману конфіденційну інформацію третім особам без попередньої письмової згоди учасника Стипендіального конкурсу на таке розкриття.

ПОЛОЖЕННЯ

«Про проведення Стипендіального конкурсу
Адвокатської фірми «Грамацький і партнери»
для правничих спеціальностей вищих навчальних закладів

 

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок організації та проведення Стипендіального конкурсу Адвокатської фірми «Грамацький і Партнери» для правничих спеціальностей вищих навчальних закладів України на отримання стипендій та права проходження стажування в Адвокатській фірмі «Грамацький і Партнери» (надалі – «Стипендіальний конкурс»).

1.2. Мета Стипендіального конкурсу – виявлення, підтримка і залучення до співпраці з Адвокатською фірмою «Грамацький і Партнери» найбільш талановитих та перспективних студентів вищих навчальних закладів в галузі правознавства.

1.3. Предмет Стипендіального конкурсу – надання стипендій та можливості проходження стажування переможцям Стипендіального конкурсу в Адвокатській фірмі «Грамацький і Партнери».

 

2. Основні поняття

2.1. У рамках цього Положення використовуються такі поняття:

Стипендія – грошові кошти, які надаються на безоплатній основі переможцям Стипендіального конкурсу, що визначаються представниками Адвокатської фірми «Грамацький і Партнери» на конкурентній основі.

Учасник Стипендіального конкурсу - заявник, який подав заявку на участь у Стипендіальному конкурсі та допущений до участі в Стипендіальному конкурсі відповідно до умов цього Положення.

Стипендіат - учасник, визнаний переможцем Стипендіального конкурсу.

Організатор Стипендіального конкурсу - Адвокатська фірма «Грамацький і Партнери».

 

3. Умови участі в Стипендіальному конкурсі

3.1. Учасниками Стипендіального конкурсу можуть бути студенти, які навчаються за правничими спеціальностями («правознавство», «міжнародне право») у вищих навчальних закладах України усіх форм навчання: денна (стаціонарна), вечірня, заочна (дистанційна), екстернат.

3.2. На момент відправки заявки на участь у Стипендіальному конкурсі студент повинен навчатися на 4-му або більш старшому курсі навчання.

3.3. Академічна успішність, наявність публікацій, рекомендаційні листи не впливають на оцінку робіт учасників Стипендіального конкурсу при подачі заявок останніми.

3.4. З метою уникнення конфлікту інтересів студенти, які є родичами будь-кого із працівників Адвокатської фірми «Грамацький і Партнери», а також студенти, які вже проходили стажування в Адвокатській фірмі «Грамацький і Партнери», не мають права приймати участь у Стипендіальному конкурсі.

 

4. Строки проведення, тури та етапи Стипендіального конкурсу

4.1. Стипендіальний конкурс складається з 2-ох турів, що включають 4-и етапи:

Перший тур полягає у дистанційному вирішенні учасниками Стипендіального конкурсу завдань, підготовлених Організатором Стипендіального конкурсу.

Другий тур є очним, який полягає у вирішенні фіналістами Стипендіального конкурсу завдань та їхнього усного захисту в офісі Адвокатської фірми «Грамацький і Партнери».

4.2. Етапи проведення Стипендіального конкурсу:

Етап 1. Подання заявок на участь в Стипендіальному конкурсі: з 01 листопада 2021 р. по 28 лютого 2022 р.

Етап 2. Оцінка надісланих робіт учасників та оголошення результатів про відбір 10-ти фіналістів, що змагатимуться у другому турі Стипендіального конкурсу: до 01 квітня 2022 р.

Етап 3. Написання письмових робіт та проведення їхнього усного захисту 10-а фіналістами Стипендіального конкурсу в офісі Адвокатської фірми «Грамацький і Партнери»: в період з 11 по 15 квітня 2022 р.

Етап 4. Оголошення результатів Стипендіального конкурсу: до 15 квітня 2022 р.

 

5. Порядок подачі заявок для участі в Стипендіальному конкурсі

5.1. Для участі в Стипендіальному конкурсі необхідно подати заявку шляхом відправлення email повідомлення на електронну адресу: scholarship@gramatskiy.com

Заявник одночасно повинен надіслати наступні файли:

1. Заповнену Анкету у форматі Word, бланк якої розміщений на веб-сайті Адвокатської фірми «Грамацький і Партнери» у розділі «Стипендіальний конкурс». Назва файлу повинна містити прізвище, ім'я заявника та слово «анкета», наприклад «Іванов_Іван_анкета».

2. Виконане завдання у форматі Word, фабула якого розміщена на веб-сайті Адвокатської фірми «Грамацький і Партнери» у розділі «Стипендіальний конкурс». Назва файлу повинна містити прізвище, ім'я заявника та слово «робота», наприклад «Іванов_Іван_робота».

5.2. Вирішення завдання повинно відповідати наступним технічним та змістовним вимогам:

5.2.1. Рекомендований шрифт Calibri розміром 11, міжрядковий інтервал 1.0.

5.2.2. Вирішене завдання повинно містити:

 • вичерпні відповіді на запитання, бути логічним, структурованим;
 • посилання на конкретні норми права (посилання може бути здійснене або в тексті роботи, або шляхом позначення відповідних зносок);
 • за необхідності заявник може здійснювати посилання на релевантну правову доктрину;
 • короткий висновок до кожного завдання;
 • перелік використаних джерел.

5.2.3. Загальний обсяг вирішеного завдання (2 кейси) не повинен перевищувати 10-ти сторінок рекомендованого шрифту.

 

6. Порядок розгляду заявок на участь в Стипендіальному конкурсі

6.1. Стипендіальний конкурс буде вважатись таким, що відбувся, за умови, що кількість отриманих заявок на участь буде не менше ніж 15 (п'ятнадцять).

6.2. Для організаційного забезпечення на строк проведення Стипендіального конкурсу створюється Конкурсна комісія.

6.3. Конкурсна комісія складається із адвокатів Адвокатської фірми «Грамацький і Партнери».

6.4. Конкурсна комісія:

 • Готує графік, організовує та забезпечує проведення всіх етапів Стипендіального конкурсу;
 • Готує матеріали для висвітлення організації та проведення Стипендіального конкурсу в ЗМІ;
 • Визначає критерії відбору поданих заявок;
 • Визначає список 10-ти фіналістів Стипендіального конкурсу за результатами прийому заявок;
 • Визначає список переможців за результатами письмових робіт та їхнього усного захисту фіналістами Стипендіального конкурсу.

6.5. Конкурсна комісія при відборі учасників Стипендіального конкурсу не зобов'язана надавати заявнику експертну оцінку роботи, якщо такий заявник відмовився від участі в Стипендіальному конкурсі.

 

7. Порядок визначення стипендіатів

7.1. Надіслані заявниками конкурсні роботи оцінюються Конкурсною комісією за такими критеріями:

 • Аргументованість та підтвердження викладеної позиції відповідними посиланнями на нормативно-правові акти;
 • Аргументованість та підтвердження викладеної позиції відповідними посиланнями на міжнародну та національну судову практику;
 • Аргументованість та підтвердження викладеної позиції відповідними посиланнями на правову доктрину;
 • Наявність логіко-структурних взаємозв'язків між застосуванням нормативно-правових актів, судової практики, правої доктрини та умовиводів, що зробив заявник.

7.2. Фактори, що впливають на зняття балів при оцінці конкурсних робіт:

 • Нерелевантне посилання на нормативно-правові акти (в тому числі, які втратили чинність);
 • Посилання на нерелевантну міжнародну чи національну судову практику;
 • Посилання на нерелевантну правову доктрину;
 • Відсутність посилань на важливі нормативно-правові положення та судову практику;
 • Відсутність логічних умовиводів між посиланнями та нормативно-правовими актами, судовою практикою, правовою доктриною та умовиводами, зроблених заявником.

7.3. Порядок проведення першого туру Стипендіального конкурсу:

7.3.1. За результатами розгляду усіх заявок, що надійдуть в електронному вигляді, Конкурсна комісія відбирає 10 фіналістів, роботи яких набрали найбільшу кількість балів.

7.3.2. Конкурсна комісія зобов'язується розмістити імена 10-ти фіналістів Стипендіального конкурсу на веб-сайті Адвокатської фірми «Грамацький і Партнери» в строки, що визначені розділом 4 цього Положення.

7.3.3. Точна дата та час проведення другого туру Стипендіального конкурсу будуть повідомлені фіналістам Конкурсною комісією індивідуально шляхом направлення електронного листа.

7.4. Порядок проведення другого туру Стипендіального конкурсу:

7.4.1. Другий тур Стипендіального конкурсу є комплексним та полягає у вирішенні практичних, теоретичних завдань фіналістами в офісі Адвокатської фірми «Грамацький і Партнери» та усного захисту такого вирішення перед Конкурсною комісією.

7.4.2. Інформацію про перелік рекомендованих нормативно-правових актів, з якими варто ознайомитись перед другим туром Стипендіального конкурсу, фіналісти отримають індивідуально.

7.4.3. Під час вирішення завдань другого туру фіналістам дозволяється використовувати власні  персоналі комп'ютери та будь-які інші пристрої, що мають доступ до мережі Інтернет.

7.4.4. Час, що буде відводитись для виконання фіналістами завдань другого туру Стипендіального конкурсу, буде повідомлений Конкурсною комісією безпосередньо перед початком другого туру.

7.4.5. За результатами другого туру Стипендіального конкурсу визначаються три переможці.

7.4.6. Рішення Конкурсної комісії про результати Стипендіального конкурсу оголошується не пізніше десяти робочих днів з моменту проведення другого туру та публікується на веб сторінці Адвокатської фірми «Грамацький і Партнери». Ця інформація також може бути розміщена в ЗМІ.

7.4.7. На святкове оголошення рішення Конкурсної комісії про результати Стипендіального конкурсу запрошуються усі фіналісти до офісу Адвокатської фірми «Грамацький і Партнери».

 

8. Фонд Стипендіального конкурсу

8.1. Фонд Стипендіального конкурсу сформований за рахунок коштів Адвокатської фірми «Грамацький і Партнери» і включає в себе грошові винагороди для 3-х переможців Стипендіального конкурсу в наступних розмірах:

І місце – 20 (двадцять) тисяч гривень;

ІІ місце – 15 (п'ятнадцять) тисяч гривень;

ІІІ місце – 10 (десять) тисяч гривен.

8.2. Окрім отримання стипендій, фіналістам Стипендіального конкурсу може бути надано можливість проходження стажування протягом 3-х тижнів в Адвокатській фірмі «Грамацький і Партнери» у позаурочний час. За результатами стажування кращим студентам може бути запропоновано працевлаштування в Адвокатській фірмі «Грамацький і Партнери». Порядок та час проходження стажування буде визначатись з кожним переможцем Стипендіального конкурсу окремо.

 

9. Порядок надання стипендій переможцям Стипендіального конкурсу

9.1. Стипендія надається переможцям Стипендіального конкурсу протягом 15 (п'ятнадцяти) календарних днів з моменту оголошення результату Стипендіального конкурсу Конкурсною комісією.

9.2. Організатор Стипендіального конкурсу має право відмовити переможцю Стипендіального конкурсу у наданні стипендії, якщо:

9.2.1. Учасник Стипендіального конкурсу надав недостовірні дані чи інформацію, або приховав дані, які могли вплинути на рішення Конкурсної комісії щодо прийняття заявки учасника на участь в Стипендіальному конкурсі чи рішення Конкурсної комісії щодо надання стипендії;

9.2.2. Учасник Стипендіального конкурсу неправомірно використав об'єкти інтелектуальної власності, права на які належать третім особам;

9.2.3. Учасник Стипендіального конкурсу здійснив вчинок, що протирічить моральним та етичним правилам поведінки.

9.3. У випадку, якщо переможець Стипендіального конкурсу відмовився від стипендії, або Організатор конкурсу відмовив йому у наданні стипендії з причин, що визначенні цим Положенням, Конкурсна комісія має право прийняти рішення про надання стипендії та права проходження стажування іншому учаснику Стипендіального конкурсу, що зайняв наступне місце по сумі балів у конкурсній таблиці.

9.4. Стипендія не може бути передана переможцем Стипендіального конкурсу іншій третій особі.

 

10. Права та обов'язки Учасників та Організатора Стипендіального конкурсу

10.1. Права та обов'язки Учасника Стипендіального конкурсу:

10.1.1. Учасник Стипендіального конкурсу має право отримувати від Організатора Стипендіального конкурсу інформацію про строки та правила проведення Стипендіального конкурсу.

10.1.2. Учасник Стипендіального конкурсу зобов'язаний виконувати всі вимоги, що пов'язані з участю у Стипендіальному конкурсі та отриманні стипендії, які визначенні цим Положенням.

10.1.3. Прийнявши участь в Стипендіальному конкурсі, Учасник підтверджує свою згоду з умовами цього Положення.

10.1.4. Учасник Стипендіального конкурсу зобов'язаний вказувати і надавати достовірну інформацію, що необхідна при оформленні заявки на участь в Стипендіальному конкурсі.

10.1.5. Учасник Стипендіального конкурсу надає свою згоду на використання його персональних даних в цілях участі в Стипендіальному конкурсі, в тому числі: дані про прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону та електронну пошти тощо. Учасник Стипендіального конкурсу підтверджує свою згоду на збір, зберігання, використання, обробку та поширення персональних даних в цілях проведення Стипендіального конкурсу Організатором, який гарантує, що буде вживати необхідні міри захисту від несанкціонованого оголошення такої інформації.

10.2. Права та обов'язки Організатора Стипендіального конкурсу:

10.2.1. Організатор Стипендіального конкурсу зобов'язаний дотримуватися умов та порядку проведення Стипендіального конкурсу визначеного цим Положенням.

10.2.2. Конкурсна комісія може за власною ініціативою відмовити Учаснику в прийнятті заявки на участь в Стипендіальному конкурсі у разі неетичної поведінки останнім.

 

11. Авторські права

11.1. Кожен учасник гарантує, що є автором наданих до розгляду в Стипендіальному конкурсі заявок та не порушує авторських прав третіх осіб.

 

12. Застереження щодо конфіденційності

12.1. Організатор Стипендіального конкурсу та Учасники Стипендіального конкурсу взнають та зобов'язуються зберігати конфіденційних характер отриманої ними в ході участі в Стипендіальному конкурсі конфіденційної інформації, в тому числі, тієї, що міститься в конкурсних заявках.

12.2. Організатор Стипендіального конкурсу зобов'язується:

12.2.1. Не використовувати отриману конфіденційну інформацію у будь-який інший  спосіб, окрім цілей проведення Стипендіального конкурсу;

12.2.2. Вживати заходів щодо охорони отриманої конфіденційної інформації;

12.2.3. Не розкривати отриману конфіденційну інформацію третім особам без попередньої письмової згоди учасника Стипендіального конкурсу на таке розкриття.

 

ПОЛОЖЕННЯ

«Про проведення Стипендіального конкурсу
Адвокатської фірми «Грамацький і партнери»
для правничих спеціальностей вищих навчальних закладів

 

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок організації та проведення Стипендіального конкурсу Адвокатської фірми «Грамацький і Партнери» для правничих спеціальностей вищих навчальних закладів України на отримання стипендій та права проходження стажування в Адвокатській фірмі «Грамацький і Партнери» (надалі – «Стипендіальний конкурс»).

1.2. Мета Стипендіального конкурсу – виявлення, підтримка і залучення до співпраці з Адвокатською фірмою «Грамацький і Партнери» найбільш талановитих та перспективних студентів вищих навчальних закладів в галузі правознавства.

1.3. Предмет Стипендіального конкурсу – надання стипендій та можливості проходження стажування переможцям Стипендіального конкурсу в Адвокатській фірмі «Грамацький і Партнери».

 

2. Основні поняття

2.1. У рамках цього Положення використовуються такі поняття:

Стипендія – грошові кошти, які надаються на безоплатній основі переможцям Стипендіального конкурсу, що визначаються представниками Адвокатської фірми «Грамацький і Партнери» на конкурентній основі.

Учасник Стипендіального конкурсу - заявник, який подав заявку на участь у Стипендіальному конкурсі та допущений до участі в Стипендіальному конкурсі відповідно до умов цього Положення.

Стипендіат - учасник, визнаний переможцем Стипендіального конкурсу.

Організатор Стипендіального конкурсу - Адвокатська фірма «Грамацький і Партнери».

 

3. Умови участі в Стипендіальному конкурсі

3.1. Учасниками Стипендіального конкурсу можуть бути студенти, які навчаються за правничими спеціальностями («правознавство», «міжнародне право») у вищих навчальних закладах України усіх форм навчання: денна (стаціонарна), вечірня, заочна (дистанційна), екстернат.

3.2. На момент відправки заявки на участь у Стипендіальному конкурсі студент повинен навчатися на 4-му або більш старшому курсі навчання.

3.3. Академічна успішність, наявність публікацій, рекомендаційні листи не впливають на оцінку робіт учасників Стипендіального конкурсу при подачі заявок останніми.

3.4. З метою уникнення конфлікту інтересів студенти, які є родичами будь-кого із працівників Адвокатської фірми «Грамацький і Партнери», а також студенти, які вже проходили стажування в Адвокатській фірмі «Грамацький і Партнери», не мають права приймати участь у Стипендіальному конкурсі.

 

4. Строки проведення, тури та етапи Стипендіального конкурсу

4.1. Стипендіальний конкурс складається з 2-ох турів, що включають 4-и етапи:

Перший тур полягає у дистанційному вирішенні учасниками Стипендіального конкурсу завдань, підготовлених Організатором Стипендіального конкурсу.

Другий тур є очним, який полягає у вирішенні фіналістами Стипендіального конкурсу завдань та їхнього усного захисту в офісі Адвокатської фірми «Грамацький і Партнери».

4.2. Етапи проведення Стипендіального конкурсу:

Етап 1. Подання заявок на участь в Стипендіальному конкурсі: з 01 листопада 2021 р. по 28 лютого 2022 р.

Етап 2. Оцінка надісланих робіт учасників та оголошення результатів про відбір 10-ти фіналістів, що змагатимуться у другому турі Стипендіального конкурсу: до 01 квітня 2022 р.

Етап 3. Написання письмових робіт та проведення їхнього усного захисту 10-а фіналістами Стипендіального конкурсу в офісі Адвокатської фірми «Грамацький і Партнери»: в період з 11 по 15 квітня 2022 р.

Етап 4. Оголошення результатів Стипендіального конкурсу: до 15 квітня 2022 р.

 

5. Порядок подачі заявок для участі в Стипендіальному конкурсі

5.1. Для участі в Стипендіальному конкурсі необхідно подати заявку шляхом відправлення email повідомлення на електронну адресу: scholarship@gramatskiy.com

Заявник одночасно повинен надіслати наступні файли:

1. Заповнену Анкету у форматі Word, бланк якої розміщений на веб-сайті Адвокатської фірми «Грамацький і Партнери» у розділі «Стипендіальний конкурс». Назва файлу повинна містити прізвище, ім'я заявника та слово «анкета», наприклад «Іванов_Іван_анкета».

2. Виконане завдання у форматі Word, фабула якого розміщена на веб-сайті Адвокатської фірми «Грамацький і Партнери» у розділі «Стипендіальний конкурс». Назва файлу повинна містити прізвище, ім'я заявника та слово «робота», наприклад «Іванов_Іван_робота».

5.2. Вирішення завдання повинно відповідати наступним технічним та змістовним вимогам:

5.2.1. Рекомендований шрифт Calibri розміром 11, міжрядковий інтервал 1.0.

5.2.2. Вирішене завдання повинно містити:

 • вичерпні відповіді на запитання, бути логічним, структурованим;
 • посилання на конкретні норми права (посилання може бути здійснене або в тексті роботи, або шляхом позначення відповідних зносок);
 • за необхідності заявник може здійснювати посилання на релевантну правову доктрину;
 • короткий висновок до кожного завдання;
 • перелік використаних джерел.

5.2.3. Загальний обсяг вирішеного завдання (2 кейси) не повинен перевищувати 10-ти сторінок рекомендованого шрифту.

 

6. Порядок розгляду заявок на участь в Стипендіальному конкурсі

6.1. Стипендіальний конкурс буде вважатись таким, що відбувся, за умови, що кількість отриманих заявок на участь буде не менше ніж 15 (п'ятнадцять).

6.2. Для організаційного забезпечення на строк проведення Стипендіального конкурсу створюється Конкурсна комісія.

6.3. Конкурсна комісія складається із адвокатів Адвокатської фірми «Грамацький і Партнери».

6.4. Конкурсна комісія:

 • Готує графік, організовує та забезпечує проведення всіх етапів Стипендіального конкурсу;
 • Готує матеріали для висвітлення організації та проведення Стипендіального конкурсу в ЗМІ;
 • Визначає критерії відбору поданих заявок;
 • Визначає список 10-ти фіналістів Стипендіального конкурсу за результатами прийому заявок;
 • Визначає список переможців за результатами письмових робіт та їхнього усного захисту фіналістами Стипендіального конкурсу.

6.5. Конкурсна комісія при відборі учасників Стипендіального конкурсу не зобов'язана надавати заявнику експертну оцінку роботи, якщо такий заявник відмовився від участі в Стипендіальному конкурсі.

 

7. Порядок визначення стипендіатів

7.1. Надіслані заявниками конкурсні роботи оцінюються Конкурсною комісією за такими критеріями:

 • Аргументованість та підтвердження викладеної позиції відповідними посиланнями на нормативно-правові акти;
 • Аргументованість та підтвердження викладеної позиції відповідними посиланнями на міжнародну та національну судову практику;
 • Аргументованість та підтвердження викладеної позиції відповідними посиланнями на правову доктрину;
 • Наявність логіко-структурних взаємозв'язків між застосуванням нормативно-правових актів, судової практики, правої доктрини та умовиводів, що зробив заявник.

7.2. Фактори, що впливають на зняття балів при оцінці конкурсних робіт:

 • Нерелевантне посилання на нормативно-правові акти (в тому числі, які втратили чинність);
 • Посилання на нерелевантну міжнародну чи національну судову практику;
 • Посилання на нерелевантну правову доктрину;
 • Відсутність посилань на важливі нормативно-правові положення та судову практику;
 • Відсутність логічних умовиводів між посиланнями та нормативно-правовими актами, судовою практикою, правовою доктриною та умовиводами, зроблених заявником.

7.3. Порядок проведення першого туру Стипендіального конкурсу:

7.3.1. За результатами розгляду усіх заявок, що надійдуть в електронному вигляді, Конкурсна комісія відбирає 10 фіналістів, роботи яких набрали найбільшу кількість балів.

7.3.2. Конкурсна комісія зобов'язується розмістити імена 10-ти фіналістів Стипендіального конкурсу на веб-сайті Адвокатської фірми «Грамацький і Партнери» в строки, що визначені розділом 4 цього Положення.

7.3.3. Точна дата та час проведення другого туру Стипендіального конкурсу будуть повідомлені фіналістам Конкурсною комісією індивідуально шляхом направлення електронного листа.

7.4. Порядок проведення другого туру Стипендіального конкурсу:

7.4.1. Другий тур Стипендіального конкурсу є комплексним та полягає у вирішенні практичних, теоретичних завдань фіналістами в офісі Адвокатської фірми «Грамацький і Партнери» та усного захисту такого вирішення перед Конкурсною комісією.

7.4.2. Інформацію про перелік рекомендованих нормативно-правових актів, з якими варто ознайомитись перед другим туром Стипендіального конкурсу, фіналісти отримають індивідуально.

7.4.3. Під час вирішення завдань другого туру фіналістам дозволяється використовувати власні  персоналі комп'ютери та будь-які інші пристрої, що мають доступ до мережі Інтернет.

7.4.4. Час, що буде відводитись для виконання фіналістами завдань другого туру Стипендіального конкурсу, буде повідомлений Конкурсною комісією безпосередньо перед початком другого туру.

7.4.5. За результатами другого туру Стипендіального конкурсу визначаються три переможці.

7.4.6. Рішення Конкурсної комісії про результати Стипендіального конкурсу оголошується не пізніше десяти робочих днів з моменту проведення другого туру та публікується на веб сторінці Адвокатської фірми «Грамацький і Партнери». Ця інформація також може бути розміщена в ЗМІ.

7.4.7. На святкове оголошення рішення Конкурсної комісії про результати Стипендіального конкурсу запрошуються усі фіналісти до офісу Адвокатської фірми «Грамацький і Партнери».

 

8. Фонд Стипендіального конкурсу

8.1. Фонд Стипендіального конкурсу сформований за рахунок коштів Адвокатської фірми «Грамацький і Партнери» і включає в себе грошові винагороди для 3-х переможців Стипендіального конкурсу в наступних розмірах:

І місце – 20 (двадцять) тисяч гривень;

ІІ місце – 15 (п'ятнадцять) тисяч гривень;

ІІІ місце – 10 (десять) тисяч гривен.

8.2. Окрім отримання стипендій, фіналістам Стипендіального конкурсу може бути надано можливість проходження стажування протягом 3-х тижнів в Адвокатській фірмі «Грамацький і Партнери» у позаурочний час. За результатами стажування кращим студентам може бути запропоновано працевлаштування в Адвокатській фірмі «Грамацький і Партнери». Порядок та час проходження стажування буде визначатись з кожним переможцем Стипендіального конкурсу окремо.

 

9. Порядок надання стипендій переможцям Стипендіального конкурсу

9.1. Стипендія надається переможцям Стипендіального конкурсу протягом 15 (п'ятнадцяти) календарних днів з моменту оголошення результату Стипендіального конкурсу Конкурсною комісією.

9.2. Організатор Стипендіального конкурсу має право відмовити переможцю Стипендіального конкурсу у наданні стипендії, якщо:

9.2.1. Учасник Стипендіального конкурсу надав недостовірні дані чи інформацію, або приховав дані, які могли вплинути на рішення Конкурсної комісії щодо прийняття заявки учасника на участь в Стипендіальному конкурсі чи рішення Конкурсної комісії щодо надання стипендії;

9.2.2. Учасник Стипендіального конкурсу неправомірно використав об'єкти інтелектуальної власності, права на які належать третім особам;

9.2.3. Учасник Стипендіального конкурсу здійснив вчинок, що протирічить моральним та етичним правилам поведінки.

9.3. У випадку, якщо переможець Стипендіального конкурсу відмовився від стипендії, або Організатор конкурсу відмовив йому у наданні стипендії з причин, що визначенні цим Положенням, Конкурсна комісія має право прийняти рішення про надання стипендії та права проходження стажування іншому учаснику Стипендіального конкурсу, що зайняв наступне місце по сумі балів у конкурсній таблиці.

9.4. Стипендія не може бути передана переможцем Стипендіального конкурсу іншій третій особі.

 

10. Права та обов'язки Учасників та Організатора Стипендіального конкурсу

10.1. Права та обов'язки Учасника Стипендіального конкурсу:

10.1.1. Учасник Стипендіального конкурсу має право отримувати від Організатора Стипендіального конкурсу інформацію про строки та правила проведення Стипендіального конкурсу.

10.1.2. Учасник Стипендіального конкурсу зобов'язаний виконувати всі вимоги, що пов'язані з участю у Стипендіальному конкурсі та отриманні стипендії, які визначенні цим Положенням.

10.1.3. Прийнявши участь в Стипендіальному конкурсі, Учасник підтверджує свою згоду з умовами цього Положення.

10.1.4. Учасник Стипендіального конкурсу зобов'язаний вказувати і надавати достовірну інформацію, що необхідна при оформленні заявки на участь в Стипендіальному конкурсі.

10.1.5. Учасник Стипендіального конкурсу надає свою згоду на використання його персональних даних в цілях участі в Стипендіальному конкурсі, в тому числі: дані про прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону та електронну пошти тощо. Учасник Стипендіального конкурсу підтверджує свою згоду на збір, зберігання, використання, обробку та поширення персональних даних в цілях проведення Стипендіального конкурсу Організатором, який гарантує, що буде вживати необхідні міри захисту від несанкціонованого оголошення такої інформації.

10.2. Права та обов'язки Організатора Стипендіального конкурсу:

10.2.1. Організатор Стипендіального конкурсу зобов'язаний дотримуватися умов та порядку проведення Стипендіального конкурсу визначеного цим Положенням.

10.2.2. Конкурсна комісія може за власною ініціативою відмовити Учаснику в прийнятті заявки на участь в Стипендіальному конкурсі у разі неетичної поведінки останнім.

 

11. Авторські права

11.1. Кожен учасник гарантує, що є автором наданих до розгляду в Стипендіальному конкурсі заявок та не порушує авторських прав третіх осіб.

 

12. Застереження щодо конфіденційності

12.1. Організатор Стипендіального конкурсу та Учасники Стипендіального конкурсу взнають та зобов'язуються зберігати конфіденційних характер отриманої ними в ході участі в Стипендіальному конкурсі конфіденційної інформації, в тому числі, тієї, що міститься в конкурсних заявках.

12.2. Організатор Стипендіального конкурсу зобов'язується:

12.2.1. Не використовувати отриману конфіденційну інформацію у будь-який інший  спосіб, окрім цілей проведення Стипендіального конкурсу;

12.2.2. Вживати заходів щодо охорони отриманої конфіденційної інформації;

12.2.3. Не розкривати отриману конфіденційну інформацію третім особам без попередньої письмової згоди учасника Стипендіального конкурсу на таке розкриття.

 

Оголошення

Адвокатська фірма «Грамацький і Партнери» всіляко підтримує карантинні заходи, що тимчасово введенні на території України в рамках боротьби із поширенням вірусу COVID-19, та дотримується їх. У зв'язку із цим Очний тур Стипендіального конкурсу, що був запланований на 28 квітня 2020 року в офісі Адвокатської фірми «Грамацький і Партнери», переноситься на невизначений час.

Точна дата проведення Очного туру Стипендіального конкурсу буде повідомлена фіналістам після закінчення карантинних обмежень.

Адвокатська фірма «Грамацький і Партнери» закликає усіх учасників конкурсу дотримуватися карантинних заходів та рекомендацій МОЗ, проявляючи підвищену обережність.

 

Результати I туру Стипендіального конкурсу Адвокатської фірми «Грамацький і Партнери» для юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів

Адвокатська фірма «Грамацький і Партнери» рада повідомити, що за результатами оцінювання отриманих заявок від учасників Першого етапу Стипендіального конкурсу для юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів до участі у другому турі відібрано 10 наступних фіналістів:

№  ІМ’Я УНІВЕРСИТЕТ
1.
Яковенко Денис
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
2.
Полосенко Ксенія
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
3.
Еклеме Аділ
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
4.
Сабашенко Владислав
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
5.
Пархоменко Анна
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
6.
Доценко Олег
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
7.
Запоточний Олександр
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
8.
Палійчук Володимир
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
9.
Алєксєєва Анна
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
10.
Герман Валерія
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

 

Очний тур Стипендіального конкурсу відбудеться 28 квітня 2020 року в офісі Адвокатської фірми «Грамацький і Партнери» за адресою: м. Київ, вул. Михайлівська, 16, офіс 7.

 

Результати I туру Стипендіального конкурсу 2020/2021

Адвокатської фірми «Грамацький і Партнери» для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів

Адвокатська фірма «Грамацький і Партнери» рада повідомили, що за результатами оцінки отриманих заявок від учасників Першого етапу Стипендіального конкурсу для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів до другого туру відібрано 10 фіналістів:

ІМ’Я

УНІВЕРСИТЕТ

1.

Васільєва Валерія

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

2.

Полосенко Ксенія

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

3.

Приблуда Павло

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

4.

Черняченко Дмитро

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

5.

Дрозд Владислав

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

6.

Шевченко Дарина

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

7.

Авраменко Дмитро

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

8.

Шерстюк Роман

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

9.

Загребельна Дар’я

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

10.

Дзядевич Володимир

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

Другий тур Стипендіального конкурсу відбудеться 27 квітня 2021 року в офісі Адвокатської фірми «Грамацький і Партнери» за адресою: м. Київ, вул. Михайлівська, 16, офіс 7.

 

ФІНАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стипендіального конкурсу Адвокатської фірми «Грамацький і Партнери» для студентів юридичних спеціальностей закладів вищої освіти 2020-2021

Адвокатська фірма «Грамацький і Партнери» рада повідомити, що завершальний етап Стипендіального конкурсу для студентів юридичних спеціальностей закладів вищої освіти став непростим, але захоплюючим інтелектуальним змаганням найбільш яскравих та гідних фіналістів. Усі учасники продемонстрували креативність та високі професійні навички, і вибір Журі був непростим. За результатами оцінки фіналістів переможцями Стипендіального конкурсу були визнані такі студенти:

 

ПІБ

УНІВЕРСИТЕТ

1-е місце

Полосенко Ксенія

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

2-е місце

Черняченко Дмитро

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

3-є місце

Дзядевич Володимир

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Усі призери отримали грошові винагороди.

Адвокатська фірма «Грамацький і Партнери» вітає переможців з видатними досягненнями, бажає усім учасникам майбутніх успіхів, перемог та кар'єрних звершень.

ФІНАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стипендіального конкурсу Адвокатської фірми «Грамацький і Партнери» для студентів юридичних спеціальностей закладів вищої освіти 2019-2020

Адвокатська фірма «Грамацький і Партнери» рада повідомити, що завершальний етап Стипендіального конкурсу для студентів юридичних спеціальностей закладів вищої освіти став нелегким, але захоплюючим інтелектуальним змаганням найяскравіших та найрозумніших учасників. Усі фіналісти продемонстрували креативність та високі професійні навички, а тому для Журі було досить важко зробити остаточний вибір. За результатами оцінки фіналістів переможцями Стипендіального конкурсу було визнано таких студентів:

ПІП УНІВЕРСИТЕТ
1 Палійчук Володимир Богданович Київський національний університет імені Тараса Шевченка
2 Доценко Олег Павлович Київський національний університет імені Тараса Шевченка
3 Запоточний Олександр Анатолійович Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

Всі призери отримали грошові винагороди та можливість проходження стажування з опцією подальшого працевлаштування на Фірмі.

Адвокатська фірма «Грамацький і Партнери» вітає переможців зі значними досягненнями, бажає всім учасникам майбутніх успіхів, перемог і кар'єрних звершень.

^