Контакти:
Телефон: +380 (44) 581-15-51
E-mail: office@gramatskiy.com
Skype: GramatskiyLawFirm
Адреса:
Україна, 01001, Київ,
вул. Михайлівська, 16,
2-4 поверхи
UKR RUS ENG
АФ "Грамацький і Партнери"
Контакти:
Телефон: +380 (44) 581-15-51
E-mail: office@gramatskiy.com
Skype: GramatskiyLawFirm
Адреса:
Україна, 01001, Київ,
вул. Михайлівська, 16,
2-4 поверхи
Головна  Послуги  Міжнародна торгівля

ВИКЛИКИ:

Індикатори Світової організації торгівлі (СОТ), що використовуються для оцінки поточного стану та прогнозування майбутніх показників міжнародної торгівлі, вказують на її перманентне зростання. Незважаючи на наявність світових вогнищ нестабільності, торгових санкцій, ембарго, інших торговельних обмежень статистичні дані твердо демонструють безперервне зростання глобальної торгівлі у світі. Саме тому важко уявити сучасну успішну компанію, яка була б не інтегрована у волокна міжнародної комерції або не конкурувати з транснаціональними компаніями.

Невеликі стартапи, компанії середніх розмірів і тим більше промислові гіганти відчувають сьогодні пряму залежність між ступенем їх інтеграції в міжнародні ринки ресурсів, праці і капіталу – і їх фінансовою успішністю. Міжнародна торгівля дає якісно нові можливості розвитку будь-якого суб'єкта, який залучається до цього процесу.

Економісти встановили, що в останні 50 років міжнародна торгівля розвивалася набагато швидше, ніж виробництво. Тобто валовий приріст того, скільки товарів передавалися з одних країн в інші, виявляється більше, ніж власне приріст виробництва. Оскільки рушійною силою торгівлі є бажання людей жити краще, то це означає, що сама міжнародна торгівля, навіть «торгівля без виробництва», може зробити людей набагато щасливішими, а світ – більш відкритим і вільним. І це приголомшливий факт, який змушує нас займатися цією практикою.

Присутність України в глобальній виробничій мережі істотно зросла за останні десять років, але все ще залишається недостатньою. Із року в рік показники України в торгівлі товарами і послугами демонструють значні коливання, які спровоковані низкою зовнішніх і внутрішніх негативних факторів, що дестабілізують економічну діяльність з 2008 року. Така нестабільність посилюється тим фактом, що українська економіка характеризується високим рівнем «відкритості», або, іншими словами, інтегрованістю у світову економіку і залежністю українських виробників від торгівлі на іноземних ринках. Варто відзначити, що останнім часом зростання показника рівня «відкритості» який визначається співвідношенням обсягів експорту та імпорту до ВВП, в Україні призупинився, і дещо стабілізувався. Протягом останніх десяти років цей показник майже не змінювався, а співвідношення обсягу торгівлі до ВВП зберігається на рівні 100% (107,5% у 2015 році, WDI), без чіткої тенденції до зростання; а отже, актуальним залишається питання торгової конкурентоспроможності українських компаній.

Наші юристи усувають перешкоди для реалізації зазначених вище завдань, і готові запропонувати конкретний план дій щодо їх подолання; ми знаємо вимоги іноземних юрисдикцій і державних органів, маємо досвід захисту інтересів українських виробників і компаній, володіємо специфічною експертизою в критичній для трейдерів областях.

З досвіду роботи з клієнтами ми знаємо, що існує кілька важливих ринків, потенційні можливості яких не повністю використані для українського експорту. Згідно з результатами досліджень, наведених МЕРТ, Україна недостатньо використовує торговельні можливості з такими країнами як Сполучені Штати Америки, Німеччина, Великобританія, Франція, Японія і Канада. У цілому, Україна не використовує повною мірою торговий потенціал з 75 країнами світу і не отримує, таким чином, близько 6 млрд. доларів США. Очевидно, що все це приховує нові можливості та виклики для наших клієнтів-експортерів.

Фахівці відзначають, що участь України в міжнародних ланцюжках доданої вартості змінюється на роль постачальника компонентів для виробництва іншої продукції, а це впливає на конкурентоспроможність експорту. Структура українського експорту практично не змінювалася з початку переходу до ринкової економіки і в значній мірі зберігає залежність від декількох відносно нескладних експортних товарів, виробництво яких зазвичай не вимагає високого рівня кваліфікації; це переважно сталь і вироби з неї, а також сільськогосподарська продукція. Як підкреслено в останньому звіті ОЕСР, через складність залучення в Україну прямих іноземних інвестицій (ПІІ), особливо в нетрадиційні експортно-орієнтовані сектори, країна не може інтегрувати свою економіку в міжнародні ланцюжка, вирішальну роль в яких відіграють транснаціональні компанії. ОЕСР також зазначає, що ПІІ у виробництво в значній мірі сконцентровані в металургії, кінцевий продукт якої продається як сировина на світових ринках.

Технологічна складова українського експорту в цілому відносно мала, і лише 5% експорту класифікується як середньо- або високотехнологічний, тоді як в інших країнах, що розвиваються, частка такої продукції становить в середньому близько 37% експорту. Найбільше зростання вартості експорту за період 2010-2015 років забезпечував експорт сировинних товарів.

Сьогодні ми змушені щодня працювати з фахівцями з різних галузей, щоб змінити описану вище картину. Тут слід враховувати, що зовнішньоекономічна діяльність часто підпадає під дію величезного масиву національних нормативних актів і правил, що регулюють експорт, імпорт, оборот валюти, міжнародне фінансування, інвестиції за кордон. Уся ця специфічна адміністративна і публічна регуляторика визначає безліч вимог до ведення бізнесу в іноземних юрисдикціях і в Україні. При всій лібералізації правового регулювання міжнародного торгового обороту, державне регулювання зберігає суттєвий вплив.

Будь-які переговори держав про укладення багатосторонньої або двосторонньої торговельної угоди або перегляд/зміну режиму правового регулювання має прямий вплив на правила міжнародної торгівлі. Навіть якщо кінцевою метою тих чи інших змін є спрощення правового регулювання торгових відносин, такі зміни тягнуть за собою впровадження нових правил, процедур, винятків. Для бізнес-середовища це в будь-якому випадку створює ряд труднощів і викликів.

Юристи Адвокатської фірми «Грамацький і Партнери» допомагають клієнтам прийняти оптимальні рішення при оцінці ризиків, пов'язаних зі змінами правил міжнародної торгівлі і максимізувати можливості бізнес-операцій в уже існуючому нормативному полі. Навички і досвід фахівців нашої Фірми дозволяють надати клієнту широкий спектр послуг та обрати гнучкі бізнес-моделі ведення міжнародної торгівлі – де б вони не потрібні були.

Наші фахівці мають двадцятирічний досвід підтримки клієнтів на всіх етапах процесу реалізації будь-якого проекту, пов'язаного з транснаціональними операціями. Назвіть нам на карті світу точку, А і точку В, проведіть між ними лінію, – і ми розповімо, як перемістити товар з точки А в точку В з найменшими втратами, який правовий режим виникне у всіх пунктах перетину траєкторії товару і митних кордонів, які корпоративні оболонки і договірні форми вам знадобляться, як застрахуватися від можливих комерційних ризиків.

Для нас міжнародна торгівля – не набір сухих правил. Ми прекрасно розуміємо, що здійснення транснаціональних трансакцій – це не ізольований юридичний процес, а результат гігантської праці і спілкування багатьох людей. Усе це вимагає від нашої команди постійного набуття нових знань і навичок з суміжних сфер: антимонопольного регулювання, міжнародного маркетингу, валютного регулювання, платіжних систем, експортно-кредитного фінансування, проведення торгових розслідувань, вирішення спорів у різних інститутах, тарифного регулювання, міжнародної логістики, іноземних мов і культури, і багато чого іншого.

Існує інтенсивна кореляція між економічним зростанням і розмірами міжнародної торгівлі. Ті країни, які швидко ростуть, як правило, багато торгують. Є багато підстав припускати, що міжнародна торгівля підштовхує економічне зростання, тому що вона збільшує добробут.

АФ «Грамацький і Партнери» представляє клієнтів як перед національними урядами, так і перед наднаціональними і регіональними організаціями, адміністративними комісіями з широкого спектру регуляторних питань. Такий підхід дозволяє компаніям різних сфер долати тарифні і нетарифні бар'єри у вигляді різноманітних нормативних вимог, що визначають порядок проведення комерційних операцій.

Багаторічна практика клієнтських запитів спонукала юристів Адвокатської фірми фокусуватися і постійно вдосконалювати свої знання правового регулювання на трьох світових торговельних майданчиках: Європейський Союз, Китай і Близький Схід (Азіатський ринок в цілому).

Європейський Союз має уніфіковані вимоги щодо функціонування єдиного внутрішнього ринку серед країн ЄС (the EU Single Market). Ринок 500 млн. споживачів, 21 млн. малих і середніх компаній працює за правилами спеціальних механізмів вільного переміщення товарів і послуг (free movement of goods and services). Підписання Угоди між Україною та ЄС про зону вільної торгівлі значно підвищило інтерес з боку українських компаній до теми підготовки, укладення та виконання договорів з контрагентами з країн ЄС. При цьому найбільш затребуваними формами партнерства між ними, безумовно, є договори міжнародної купівлі-продажу.

Будь-який договір про транскордонні постачання товарів та послуг завжди зачіпає правопорядки двох держав: країни експортера і країни імпортера. Сторони вільні у виборі однієї з двох правових систем. Існує також можливість вибрати третю («нейтральну») правову систему, яка буде регулювати відносини між сторонами. Таким чином, транснаціональна операція нерозривно пов'язана як з публічним правом країни імпортера, так з міжнародним приватним правом.

Окремим європейським ринком є ​​Швейцарія. Юристи АФ «Грамацький і Партнери» виробили окремий алгоритм дій при наданні юридичної підтримки супроводу договорів поставки зернових та олійних культур з України. Зокрема, ми реалізуємо деякі проекти з Асоціацією торгівлі зерном і кормами (ГАФТА) і Федерацією асоціацій торгівлі олійними культурами, насінням та жирами (ФОСФА). Створена в рамках GAFTA і FOSFA система стандартів міжнародної торгівлі, в яку, зокрема, входять стандартні контракти на поставку, є базовою для трейдерів, сюрвеєрів, брокерів та інших учасників ринку торгівлі зерном, кормами, тваринним маслом та жирами.

Головна перевага арбітражів GAFTA і FOSFA полягає в спеціалізованому характері їх функціонування. Всі спори, які сторони передають в зазначені арбітражі, розглядаються кваліфікованими арбітрами, більшість з яких має значний досвід у цій сфері. При розгляді спорів, як правило, підлягає застосуванню англійське загальне право. Таким чином, за рахунок компетентності та спеціалізації арбітрів, доброї репутації організацій GAFTA і FOSFA і відносно невеликих витрат арбітражі GAFTA і FOSFA розглядають спори набагато оперативніше, ніж державні суди і неспеціалізовані арбітражні інститути.

Крім того, для клієнтів критично важливе дотримання всіх вимог антикорупційного compliance (запобігання будь-яким проявам корупції, внутрішній аналіз сумнівних платежів, розробка програм з навчання персоналу) є важливим інструментом при реалізації бізнес-операцій зі швейцарськими контрагентами.

Також АФ «Грамацький і Партнери» має значний досвід підтримки клієнтів на китайському ринку в сфері вхідних і вихідних інвестицій, комерційних контрактів, заснування компаній в КНР і Гонконгу, питань міжнародної інтелектуальної власності, супроводу спільних проектів з китайськими партнерами в Україні та за її межами, управління партнерствами, вирішення спорів і арбітражу.

Специфічним є також близькосхідний (і в цілому – азіатський) ринок. Транскордонні операції, великі інфраструктурні проекти, специфічні механізми фінансування, міжнародні арбітражні процеси і корпоративні реструктуризації – лише невеликий перелік операцій, в яких брали участь наші юристи в якості зовнішніх консультантів з боку українських компаній при роботі з азіатськими контрагентами.

Маючи великий досвід, глибоке розуміння суті міжнародних бізнес-процесів і їх правового регулювання, наша команда завжди виступає надійним консультантом в питаннях організації та здійснення операцій в найрізноманітніших сегментах міжнародної торгівлі.

 

НАШІ ПОСЛУГИ:

Ключові контакти:

^